ၾကက္သား ႏွင့္ ေရႊဖရံုသီးေျပာင္းဖူး အႏွစ္

ေရႊဖရံုသီး ၁စိတ္ေလာက္ကို အျပင္အခြံ႔ေတြခြာ မာတဲ့အပိုင္းေတြဖယ္ထုတ္ပါ။
အေစ့ေတြ အမွ်င္ေတြဖယ္ကာ ေရ၃ခါေလာက္ေသခ်ာေဆးပါ။
ျပီးလွ်င္ ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုးမွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ထည့္ေပါင္းပါ။ေျပာင္းဖူး တစ္ဖူးရဲ႕ ၃ပံု ၁ပံုပဲ ထည့္ပါမယ္။
ေျပာင္းဖူးကို ျဖစ္နဲ႔ ျခစ္ပါ။
အဲ့တာမွ အျပင္က အခြံ႔ေတြ အဖတ္ေတြမပါပဲ အစာေျကလြယ္မွာပါ။

ၾကက္သားကို ျပဳတ္ထားျပီး ေတာက္ေတာက္စင္းထားပါ။
ျပီးလွ်င္ ဒယ္တစ္ခုထဲမွာ ၾကက္သားႏွင့္ ေျပာင္းဖူးေတြကို မီးေအးေအးႏွင့္ ေရေႏြးအနည္းငယ္ထည့္ကာ တည္ပါ။

ေျပာင္းဖူးနပ္လာလွ်င္ ေရႊဖရံုသီးေပါင္းေတြကို ေျခထည့္ပါ။
ေရအနည္းငယ္ႏွင့္ ဆက္တည္ကာ ေရခမ္းလွ်င္ အေအးခံကာ ကေလးကိုေကြ်းႏိုင္ပါျပီေနာ္
ေျပာင္းဖူးနဲ႔ ေရႊဖရံုသီးရဲ အခ်ိဳ အရသာေလးေၾကာင့္ ကေလးၾကိဳက္မွာေသခ်ာပါတယ္ေနာ္။