အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တံုးအတြင္း ၃နာရီၾကာ ပိတ္မိေနခဲ့တဲ့ ၇ႏွစ္သားေလး

အသက္ ၇ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တံုးအတြင္း ၃ နာရီၾကာပိတ္မိေနရာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားကူညီကယ္ဆယ္ေပးခဲ့ရသည္။

Max Morgan ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန ့က Wolverhampton အနီး Wightwick Manor မွာရွိေသာ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တံုးေပၚတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္တံုးအလယ္မွာေပါက္ရွိတဲ့ အေပါက္ထဲဝင္ခဲ့ရာ သူ ့ေျခေထာက္ညွပ္သြားခဲ့ပါသည္။ ကေလး၏မိဘမ်ားမွ မီးသတ္သမားမ်ားကုိေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အေပါက္ငယ္ထဲမွသူ ့ကုိမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ Max’s ရဲ့ေခါင္းေလးပဲ ေက်ာက္တံုးရဲ့အေပါက္ကေနေပၚထြက္ေနခဲ့ၿပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္မည့္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာအဖြဲ ့ကိုေခၚခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ မီးသတ္သမားမ်ားက လႊျဖင့္ေက်ာက္တံုးကုိ ထက္ျခမ္းခြဲခဲ့ရၿပီး
Max တစ္ေယာက္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။

1

2

3

4