အသက္(၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔

ဗီတာမင္ေအ၊ ေဖာလစ္အက္စစ္နဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြက သားသားမီးမီးေလးတို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

ေမေမေဖေဖတို႔ရဲ႕ သားသားမီးမီးေလးေတြ အသက္(၃)ႏွစ္ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ မူႀကိဳေက်ာင္းစထားဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ မူႀကိဳေက်ာင္းတက္ရေတာ့မယ့္ သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ အစားအစာေတြနဲ႔ အားေဆးေတြကို ေမေမေဖေဖတုိ႔ စီမံေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ အသက္(၃)ႏွစ္အ႐ြယ္သားသားမီးမီးေလးေတြကို က်န္းမာေရးတဲ့ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ အစားအစာေတြကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ေကၽြးမယ္ဆိုရင္ အကူျဖစ္တဲ့ အားေဆးေတြတိုက္စရာမလိုပါဘူး။

ဗီတာမင္ဓာတ္ေတြ ျပည့္စံုေအာင္

ဗီတာမင္ေအ၊ ေဖာလစ္အက္စစ္နဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြက သားသားမီးမီးေလးတို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ သားသားမီးမီေလးေတြကို အစားအစာမ်ိိဳးစံုေကၽြးေပးတာက သူတို႔ေလးေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ဓာတ္ေတြ ျပည့္စံုေစပါတယ္။ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝမရတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြ ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါမွာ သင္ယူႏုိင္စြမ္းေလ်ာ့နည္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေမြးကင္းစအခ်ိန္ကစၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အထိ သားသားမီးမီးေလးေတြကို အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ ေကၽြးဖို႔လိုပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးတို႔ကို ေန႔စဥ္ ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ အသီးအႏွံ၊ အေစ့အဆန္၊ အသားငါးနဲ႔ အမွ်င္ဓာတ္ပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ေန႔တုိင္းေကၽြးဖို႔လိုပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္လာဖို႔ အာဟာရျပည့္တဲ့ အစားအစာေတြကို ေကၽြးေပးပါ (Photo by novak djokovic foundation)

ေရွာင္ရွားေပးရမယ့္ အစားအစာမ်ား

အသင့္ဝယ္စားႏိုင္တဲ့ အလြယ္စာေတြ၊ အဆီပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ အာဟာရမပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ေရွာင္ရွားေပးပါ။ အဲဒီအစားအစာေတြက သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးပါတယ္။ အဝလြန္တာေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ သားသားမီးမီေလးေတြအတြက္ အစားအစာေတြကို ပံုစံတူေနတိုင္းေကၽြးတာမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ စားခ်င္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပင္ဆင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ ႀကိဳက္တဲ့အသီးအႏွံ

ေမေမေဖေဖတို႔ ေမ့မထားရမွာက အသီးအႏွံေတြကိုလည္း ေန႔စဥ္ေကၽြးေပးဖို႔လိုပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြႀကိဳက္တဲ့ အသီးအႏွံေတြကို မ်ားမ်ားေကၽြးေပးပါ။ အာဟာရမျပည့္ဝတဲ့ အျပင္သေရစာေတြအစား အသီးအႏွံေတြကို အစားထုိးေကၽြးလို႔ရပါတယ္။ လိေမၼာ္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီသီး၊ ဘလူးဘယ္ရီသီး၊ မက္မြန္သီး၊ ပန္းသီးတို႔က သားသားမီးမီးေလးေတြႀကိဳက္တဲ့ အသီးအႏွံေတြပါ။ သားသားမီးမီးေလးေတြကို လတ္ဆက္တဲ့ အသီးအႏွံေတြ ေကၽြးေပးပါ။

လတ္ဆတ္တဲ့ အသီးအႏွံေတြမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ အာဟာရဓာတ္ေတြပါဝင္ပါတယ္။ မူႀကိဳထားေတာ့မယ္ သားသားမီမီးေလးေတြအတြက္ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကို ေမေမေဖေဖတို႔စီစဥ္ေပးမွသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

From Kalay with