ေမေမနဲ႔ ေဖေဖၾကားကရန္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အခါမွာ စိတ္ေအးေအးမထားႏိုင္တာက ရန္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒီလိုရန္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုေဝးလာေစပါတယ္။

ေမေမနဲ႔ေဖေဖၾကားထဲက ျပႆနာေတြကို ဒီအတိုင္းထားတာက ရန္ျဖစ္တဲ့အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ျငင္းခုန္တာနဲ႔ ရန္ျဖစ္တာေတြကေန လက္ပါတဲ့အထိ အေျခအေနေတြ ျပင္းထန္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ႏုိ္င္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း စကားမ်ားတာေတြ၊ ေအာ္ဟစ္တာေတြ စတဲ့ အမူအရာေတြမပါဘဲနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆးေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တစ္ေယာက္န႔ဲတစ္ေယာက္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္တာေတြက က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္

  • ႏွလံုးထိခိုက္ျခင္း
  • စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းနဲ႔
  • ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းတို႔ကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

ျငင္းခုန္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။

ျငင္းခုန္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး (Photo by Mochi Magazine)

ရန္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းနည္း

၁။ စိတ္ေအးေအးထားပါ

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အခါမွာ စိတ္ေအးေအးမထားႏိုင္တာက ရန္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒီလိုရန္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုေဝးလာေစပါတယ္။ ေဒါသေတြက ျပႆနာေတြကို ပိုႀကီးလာႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

၂။ ျပႆနာကို သိထားဖို႔လို

ျပႆနာရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုျပႆနာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိမွာသာ ရန္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ နည္းသြားေစမွာပါ။ ျပႆနာရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အရင္သိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၃။ ခ်န္ထားခဲ့ပါ

အတိတ္ကျပႆနာေတြကို အတိတ္မွာပဲ ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အတိတ္ကျပႆနာေတြကို အခုလက္ရွိအထိ ယူေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ ရန္ပြဲေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေအးခ်မ္းမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အတိတ္ကျပႆနာေတြကို အတိတ္မွာပဲထားခဲ့ပါ။

၄။ ေဆြးေႏြးေပးပါ

ျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးေပးတာက ရန္ျဖစ္တာေတြကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ခ်ိဳသာတဲ့ စကားလံုးေတြကို သံုးေပးပါ။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားလံုးေတြက ျပႆနာေတြကို ပိုႀကီးလာႏိုင္ၿပီး ရန္ပြဲေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမေမတို႔အေနနဲ႔ ျပႆနာေတြ ၾကံဳလာခဲ့ရင္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေပးဖို႔ Kalay ကေန တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

From Kalay with