🎭 ဘာ့ေၾကာင့္ ကေလးကို မရိုက္သင့္တာလဲ 🎭

မိဘေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကေလးေတြ ေျပာမရ ဆိုမရ ျဖစ္လာရင္ စိတ္တိုၿပီး ကေလးကို ရိုက္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိဘေတြကလဲ စိတ္မထိန္းနိုင္ပဲ ကေလးကို ရိုက္မိတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေရွးဆန္တဲ့ မိဘေတြကေတာ့ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာေတာ့ မိဘ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ နားလည္လာၾကေပမယ့္ စိတ္ေဒါသအေလွ်ာက္ တခါတေလ ရိုက္ႏွက္မိ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမတာမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ဘူးလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္း (၉) ခ်က္ကို ေအာက္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

1️⃣ ရိုက္ႏွက္ဆုံးမတာဟာ ကေလးကို “အားႀကီးသူက မွန္တယ္” ဆိုတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆကို သင္ေပးပါတယ္

သင့္ကေလး မွားယြင္းမႈ တစ္ခုခု လုပ္မိလို႔ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ ကေလးကို “အားႀကီးတဲ့သူ၊ ခြန္အားႀကီးတဲ့သူက မွန္တယ္မွားတယ္ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္နိုင္ခြင့္ရွိတယ္” ဆိုတဲ့ အယူအဆကို သင္ၾကားေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သင့္ကေလး ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာလဲ သူဟာ သူ႕ထက္ အားနဲသူေတြအေပၚမွာ မွန္တယ္မွားတယ္ ဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္နိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ သင္ေပးေန သလိုပါပဲ။

2️⃣ အသက္ႀကီးသူက အသက္ငယ္သူကို ရိုက္ႏွက္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ကေလးက မွတ္ယူသြားမယ္

ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းအားျဖင့္ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြဟာ အသက္ငယ္တဲ့ သူေတြကို ရိုက္ႏွက္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆကို ကေလးကို သင္ေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အားႀကီးသူက အားငယ္သူကို ရိုက္ႏွက္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ကေလးက မွတ္ယူသြားနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ကေလးက အျခားကေလးကို ရိုက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္လို႔ ကိုယ္က ကိုယ့္ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမတယ္ဆိုရင္ ကေလးက ဘယ္လိုမွ နားလည္နိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး (ကေလးကို မရိုက္ဖို႔၊ မထိုးဖို႔လဲ ဆုံးမတယ္၊ မိဘလုပ္သူကက်ေတာ့ ကေလးကို ရိုက္တယ္ဆို ကေလးက ဘယ္လိုနားလည္ရမွန္း မသိဘူး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။)
3️⃣ အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္နိုင္တယ္ ဆိုတဲ့အေတြး ကေလးမွာ ဝင္သြားနိုင္တယ္

ကေလးက တစ္ခုခု အမွားလုပ္မိလို႔ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမတာ၊ ကေလးက ကိုယ္ေျပာတာ နားမေထာင္လို႔ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္တာဟာ ကေလးကို “အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္” ဆိုတဲ့ အယူအဆ သြတ္သြင္းေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေလးက ေနာက္ဆို ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာရာမွာ ေဆြးေႏြးညွိနိုင္း အေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းကို က်င့္သုံးဖို႔ မက်ိဳးစားေတာ့ပဲ အၾကမ္းဖက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႕ ျပႆနာကို အေျဖရွာတဲ့ အေလ့အက်င့္ ဝင္သြားနိုင္ပါတယ္။ ရိုက္ႏွက္ျခင္းအားျဖင့္ “အနိုင္က်င့္တာ မွန္တယ္” လို႔ ကေလးက ယုံၾကည္ယူဆ သြားနိုင္ပါတယ္။

4️⃣ ရိုက္ႏွက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖို႔ထားမႈ ေလွ်ာ့နည္းသြားနိုင္ပါတယ္

မိဘရဲ႕ အဓိက တာဝန္တစ္ရပ္က ကေလးကို အကာအကြယ္ ေပးဖို႔ပါ။ ကေလးေတြဟာ သူတို႔မိဘက သူတို႔ကို အကာအကြယ္ ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒီလို အကာအကြယ္ ေပးရမယ့္ မိဘက ကေလးကို ရိုက္တဲ့အခါမွာ ကေလးလုပ္တဲ့သူဟာ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့သြားနိုင္ပါတယ္။ ငါဘာမ်ားမွားေနလဲ၊ ငါဘာေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနလို႔ ေမေမ၊ ေဖေဖက ငါကိုရိုက္ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အေတြးဝင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈ ေလွ်ာ့နည္းသြားနိုင္ပါတယ္။

5️⃣ ရိုက္ႏွက္ျခင္းဟာ ကေလးကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြ ရေစနိုင္တယ္

ေနာက္ဆုံး သုေတသန ျပဳမႈေတြအရ အသက္ႀကီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ေရာဂါ ခံစားရတာေတြဟာ ငယ္စဥ္က ရိုက္ႏွက္ခံရမႈနဲ႕ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုတာ သုေတသီေတြ မဆုံးျဖတ္နိုင္ေသးေပမယ့္ ငယ္စဥ္က မိဘက ရိုက္ႏွက္တဲ့ အခါ ကေလးမွာ စိတ္ဒါဏ္ရာ ျဖစ္ေစၿပီး ဒီစိတ္ဒါဏ္ရာက အသက္ႀကီးတဲ့အထိ ပါသြားလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

6️⃣ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးက မိဘအေပၚ ထားရွိတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္စီးသြား ေစပါတယ္

သင္ငယ္ငယ္က အရိုက္ခံခဲ့ရ ဘူးပါသလား။ ဒီလို အရိုက္ခံရတဲ့အခါ “ငါ့ကို ငါ့မိဘက ခ်စ္လြန္းလို႔ ရိုက္ႏွက္ဆုံးမတာပါလား” ဆိုၿပီး သင္စဥ္းစားမိသလား။ ဒါမွမဟုတ္ “ငါ့မိဘက ငါ့ကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ဘာလို႔ ငါ့အသားနာေအာင္ လုပ္ရတာလဲ” ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး ဝင္သြားသလား။ ဒါမွမဟုတ္ အရိုက္ခံရတဲ့အခါ “ငါ့မိဘေတြကို မုန္းတယ္” ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး ဝင္သြားသလား။ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္တဲ့ အတြက္ ကေလးက မိဘအေပၚထားရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ မိဘအေပၚ ခံစားရတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေႏြးေထြးလုံၿခဳံတဲ့ ခံစားခ်က္ အစရွိတာေတြ ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီး သြားနိုင္ပါတယ္။

7️⃣ ဘယ္သူမွ ေၾကာက္႐ႊံ႕ထိတ္လန႔္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ခန္းစာေတြကို နားဝင္ေအာင္ သင္ယူနိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး

ကေလးဟာ အရိုက္ခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ နာက်င္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ႊံ႕ထိတ္လန႔္ ေနမွာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေၾကာက္႐ႊံ႕ေနတာေၾကာင့္ ကိုယ္ေျပာတဲ့၊ ဆုံးမတဲ့ စကားေတြကို ကေလးနားဝင္လိမ့္မယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလား။ လူေတြဟာ ေၾကာက္လန႔္လာတဲ့အခါမွာ “Fight or Flight” (ျပန္တိုက္ရင္ တိုက္မယ္၊ မတိုက္ရင္ ေျပးမယ္) ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဦးေဏွာက္ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္စြမ္းစာ က်ဆင္းလို႔သြားၿပီး ဦးေဏွာက္ဟာ ေၾကာက္လန႔္ဖြယ္ရာ အေျခအေနကေန ႐ုန္းထြက္ဖို႔ကိုပဲ စဥ္းစားနိုင္ ပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင္ေျပာသမွ်ကို ကေလးက စဥ္းစားနားလည္နိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ သင္ဆုံးမတာေတြကိုလဲ ကေလးက နားလည္လက္ခံနိုင္စြမ္း ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

8️⃣ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္တဲ့အတြက္ မိဘလုပ္သူရဲ႕ ကေလးအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးနိုင္စြမ္း က်ဆင္းသြား ေစပါတယ္

ကေလးေတြဟာ သူတို႔ကို ခ်စ္တဲ့၊ သူတို႔ကို နားလည္တဲ့၊ သူတို႔အေပၚမွာ ဂ႐ုစိုက္တဲ့ သူေတြေျပာတဲ့ စကားကို အေလးထား နားေထာင္လိုက္နာ တတ္ၾကပါတယ္။ မိဘလုပ္သူက ကေလးကို ဂ႐ုစိုက္တာ၊ ခ်စ္တာ၊ အေလးထားတာကို ကေလးကသိရွိ နားလည္ခံစားရရင္ မိဘရဲ႕ ကေလးအေပၚ လႊမ္းမိုးနိုင္စြမ္းလဲ တိုးတက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘက ကေလးကို ရိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကေလးက မိဘရဲ႕ အေလးထားမႈနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိ ခံစားနားလည္နိုင္စြမ္း မရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ ဒီလိုမိဘလရဲ႕ ေျပာစကားကိုလဲ နားေထာင္ဖို႔ ဂ႐ုမစိုက္ ေတာ့ပါဘူး။ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္တဲ့အတြက္ မိဘက ကေလးအေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈဟာ ပ်က္စီးေလ်ာ့နည္း သြားနိင္ပါတယ္။

9️⃣ ကေလးကို ရိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးကို လိမ္ညာတတ္ေအာင္ သင္ေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္

ကေလးဟာ အရိုက္ခံရတဲ့အတြက္ ေနာက္တႀကိမ္ အရိုက္မခံရေအာင္ ေရွာင္လြဲနိုင္ဖို႔ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႕ ႀကိဳးစားပါေတာ့မယ္။ အကယ္လို႔ အမွားအယြင္း တစ္ခုခု လုပ္မိရင္ ရိုက္ခံရမွာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ လိမ္ညာဖို႔ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ ရိုက္ႏွက္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးကို ေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ သင္ေပးရာ မေရာက္ပဲ လိမ္တတ္ညာတတ္ေအာင္ သင္ေပးသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ကေလးေတြကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းကေန ေရွာင္ရွားနိုင္ ၾကပါေစ။

📕 Reference: 10 Reasons why you shouldn’t spank your kid | Psych Central