🏆 ကိုယ့္စကားနားေထာင္ေအာင္ ကေလးကိုဘယ္လို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမလဲ 🏆

အခုေခတ္လို တီဗီေတြ၊ ဗီဒီယိုဂိမ္းေတြ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းဂိမ္းေတြ မွိုလိုေပါက္ေနတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္ႀကီးမွာ ကေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မႈဟာလဲ က်ဆင္းလာတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးရွိတဲ့ မိဘတိုင္းလိုလို ကိုယ့္ကေလးက ကိုယ္ေျပာတာကို မၾကားတာ၊ ၾကားေပမယ့္ တစ္ခါထဲနဲ႕ ျပန္မေျဖတာ၊ ကိုယ္ေျပာတာကို တုန႔္ျပန္မႈရဖို႔ ၃-၄ ခါ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာရတာေတြ မၾကာခန ႀကဳံၾကရ မွာပါ။ ကေလးေတြရဲ႕ ဗီဇကိုကလဲ သူတို႔ၾကားခ်င္တာကို ၾကားၿပီး သူတို႔မၾကားလိုတာကို မၾကားပဲ ေနတတ္တဲ့ အမူအက်င့္ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုႀကဳံလာတာ မ်ားလာရင္ မိဘလုပ္သူကလဲ စိတ္တိုၿပီး ကေလးကို ေအာ္ေငါက္မိတာ၊ ရိုက္ႏွက္မိတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိဘက စကားေျပာတဲ့အခါ ကေလးလုပ္သူက ခ်က္ျခင္း အာ႐ုံစိုက္ နားေထာင္ေအာင္ ကေလးကို ဘယ္လိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမလဲဆိုတာ ဒီအပါတ္ ေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

🏅စိတ္အာ႐ုံကို ေထြျပားေစတဲ့ အေႏွာက္အရွက္ေတြကို အရင္ ဖယ္ရွားပါ

ကေလးက တီဗီၾကည့္ေနတဲ့ အခါမ်ိဳး၊ ဂိမ္းကစားေနတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြ၊ ဖုန္းထဲကေန ယူက်ဳဗီဒီယို ၾကည့္ေနတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ အခန္းရဲ႕ တဖက္ျခမ္းကေန ေအာ္ၿပီးေျပာတမ်ိဳးဟာ ဘာမွ အက်ိဳးရလာဒ္ မရွိနိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ကေလးကို စကားမေျပာမီ၊ ေမးခြန္းမေမးမီ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုခု မေပးမီမွာ အရင္ဆုံး စိတ္အာ႐ုံကို ေထြျပားေစတဲ့ အရာေတြကို အရင္ ဖယ္ရွားပါ။ တီဗီကို ပိတ္လိုက္တာ၊ ဒါ မွမဟုတ္ အသံတိုးလိုက္တာ၊ ဂိမ္းကို ခနရပ္လိုက္တာ အရင္လုပ္ၿပီးမွာ ကေလးကို စကားေျပာပါ။ ျဖစ္နိုင္ရင္ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၿပီး ေျပာပါ။ လိုအပ္ရင္ ကေလးရဲ႕ ပုခုံးကို ကိုင္ၿပီး စကားေျပာတာမ်ိဳးဟာ ကေလးရဲ႕ စိတ္အာ႐ုံ စူးစိုက္မႈကို ပိုရနိုင္ပါတယ္။

🏅ႀကိဳတင္သတိေပးပါ

ကိုယ္လုပ္ေစခ်င္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ၅ မိနစ္ ႀကိဳေပးပါ။ ဥပမာ တီဗီၾကည့္ေနတဲ့ ကေလးကို ေနာက္ ၅ မိနစ္ေနရင္ တီဗီပိတ္ၿပီး ေရခ်ိဳးရေတာ့မယ္ေနာ္လို႔ ႀကိဳေျပာပါ။ ၅ မိနစ္ ျပည့္တာနဲ႕ တီဗီပိတ္ၿပီး ေရခ်ိဳးပါေစ။ ဒီလိုပဲ ဖုန္းပြတ္ေနတဲ့ ကေလးကို စာလုပ္ခ်ိန္ ေရာက္ရင္ ေနာက္ ၅ မိနစ္ေန ေက်ာင္းစာစလုပ္ ရေတာ့မယ္ေနာ္ ဆိုၿပီး ႀကိဳသတိေပးပါ။ ကေလးအတြက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရတဲ့ အတြက္ ကေလးက ကိုယ္ေျပာတာကို ပိုၿပီး နားေထာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း မ်ားလာပါတယ္။

🏅တစ္ခ်ိန္ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုပဲ ေပးပါ

ကေလးငယ္ေတြဟာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမ်ားအျပားကို လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း အားနည္းပါတယ္။ ဥပမာ – အကၤ်ီခြၽတ္ ၿပီး အဝတ္ေဟာင္း ေတာင္းထဲထည့္၊ ၿပီရင္ေရခ်ိဳးၿပီး ထမင္းစားဖို႔ လာခဲ့ ဆိုတဲ့ ၫႊန္းၾကားခ်က္မ်ိဳးကို လူႀကီးလုပ္သူက ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ ေပမယ့္ ကေလးလုပ္သူကေတာ့ နားလည္ခ်င္မွ နားလည္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေပးတဲ့အခါ တစ္ႀကိမ္ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုပဲ ေပးပါ။ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြျဖစ္ေအာင္ အပိုင္းပိုင္းခြဲၿပီး ၫႊန္ၾကားနိုင္ပါတယ္။ ပထမ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ကေလးက ၿပီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွာ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆက္ေပးပါ။

🏅ကိုယ္ေျပာတာဘာလဲဆိုတာ ကေလးကို ျပန္ေျပာခိုင္းပါ

စစ္ကားေတြ ၾကည့္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား။ အထူသျဖင့္ အေမရိကန္ စစ္ကားေတြမွာ လူႀကီးလုပ္သူက ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုေပးလိုက္ရင္ ေအာက္က ၫႊန္ၾကားခံရသူက ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပန္႐ြတ္ၿပီး လက္ခံရရွိေၾကာင္ သတင္းပို႔တာေလ။ ဒါဟာဘာလဲဆိုေတာ့ လူႀကီးလုပ္သူရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေအာက္လက္ငယ္သားက အတိအက် သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပရိုတိုေကာလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ကေလးကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုခု ေပးတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေပးတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ကို ကေလးအတိအက် နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပန္ေျပာခိုင္းပါ။ ကေလးက ကိုယ္ေျပာတာကို ေသခ်ာနားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသလို ကေလးက နားလည္မႈ လြဲေနရင္လဲ ျပန္ျပင္ေပးနိုင္ပါတယ္။

🏅ကိုယ္ေျပာတာ နားေထာင္ရင္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းပါ

ကေလးက အမူအက်င့္ေကာင္းေတြ ျပဳမူတဲ့အခါ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ခ်ီမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဒီအမူအက်င့္ေကာင္းေတြ စြဲၿမဲေအာင္ အားေပးပါ။ ဥပမာ ကိုယ္က ကေလးကို အခန္းရွင္းခိုင္းတဲ့အခါ ကေလးက ခ်က္ခ်င္းထရွင္းရင္ ဒါကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ခ်ီးမြမ္းပါ။ တစ္ခါတစ္ေလလဲ ဆုခ်ီးျမင့္ပါ။ ကေလးက ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္တာေတြကို ျပကၡဒိန္မွာ ၾကယ္ပြင့္ေလးေတြျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္တာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ နံရံမွာ ကတ္ျပားတစ္ခု ခ်ိန္ထားၿပီး ကေလးက ကိုယ့္စကား နားေထာင္တိုင္း စတစ္ကာတစ္ခု ကပ္ေပးတာမ်ိဳးေတြဟာ ကေလးရဲ႕ အျပဳအမူေကာင္းေတြ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔ အားေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

🏅ကိုယ္ေျပာတာ နားမေထာင္ရင္ ထိုက္သင့္တဲ့ အျပစ္ဒါဏ္ေပးပါ
ကေလးက ကိုယ့္ေျပာစကား နားမေထာင္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒါဏ္ ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညဖက္ တီဗီ ေပးမၾကည့္ေတာ့တာ၊ ဖုန္းကို ၂၄ နာရီ ေပးမသုံးတာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ္း ၂၄ နာရီ ေပးမကစားေတာ့တာ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ မရိုက္ပါနဲ႕။ မေအာ္ပါနဲ႕။ ကေလးကို ေျပာတာမလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကို တစ္ႀကိမ္ေျပာပါ။ တစ္ႀကိမ္ပဲ ေျပာပါ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ မေျပာပါနဲ႕။ ကေလးက ကိုယ့္စကား နားမေထာင္ရင္ ေျပာတဲ့အတိုင္း အျပစ္ေပးပါ။ ဥပမာ – ည ၇ နာရီထိုးလို႔မွာ အိမ္စာမၿပီးရင္ ဒီညတီဗီ မၾကည့္ရေတာ့ဘူး လို႔ေျပာထားရင္ ၇ နာရီ ထိုးလို႔မွ အိမ္စာ မၿပီးေသးဘူးဆိုရင္ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း တီဗီေပးမၾကည့္ပါနဲ႕။ မလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကို ကေလးေခါင္းထဲ စြဲသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ဖို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာေနတာ၊ ေအာ္ဟစ္ေနတာေတြ မလုပ္ပါနဲ႕။ ဒီလို စကားနားမေထာင္ရင္ သူ႕အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ဆုံးရႈံးရတယ္ ဆိုတာကို ကေလးက သေဘာေပါက္သြားရင္ ကိုယ့္စကား နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ကေလးက တျဖည္းျဖည္း နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။