ကေလးမ်ားကို လိမၼာယဥ္ေက်းေစရန္ သြန္သင္ျခင္း

ပါရမီမ်ား၊ စြမး္ရည္မ်ားသည္ ကေလးတစ္ေယာက္တြင္ ေမြးရာပါျဖစ္ေသာ္္လည္း ယဥ္ေက်းလိမၼာျခင္းကေတာ့ ေမြးရာပါမဟုတ္ပါ။ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားႏွင့္ျပည့္ေနသည့္ ေလာကႀကီးအတြင္း ကေလးမ်ား လိမ္လိမ္မာမာ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေနေစဖုိ႔ သြန္သင္ေပးရမွာ မိဘတို႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းလိမၼာတယ္ဆိုတာ ဘာေတြလဲ။

ယဥ္ေက်းတယ္လိမၼာတယ္ဆိုသည္မွာ ထမင္းစား၀ိုင္းမွာ အဆင့္မရွိစားတာမ်ိဳးေလာက္တင္မဟုတ္ပါ။ တစ္ေယာက္၏ ခံစားခ်က္အေပၚ တစ္ေယာက္က သတိျပဳမိျခင္းတို႔အထိပါ ပါ၀င္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းလိမၼာျခင္းသည္ ဘ၀ေနနည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားေတြရွိမွ ဟန္လုပ္ရမည္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေစာႏိုင္သေလာက္ ေစာေစာသင္ေပးပါမွ သူတို႔အတြက္ အက်င့္တစ္ခုလိုျဖစ္သြားေစမည္ ျဖစ္၏။

ကေလးမ်ားကိုဘာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္ သြန္သင္ရပါသလဲ။

ကၽြမ္းက်င္းသူမ်ားက ကေလးမ်ားကို ေစာေစာစီးစီး လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ သင္ေပးမထားလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏။ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ဘယ္သူမွ ဆိုးသြမ္းသည့္ကေလးမ်ိဳးကို ႀကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ။ လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ မသြန္သင္ပဲ ကေလးကို ေလာကႀကီးထဲေနခိုင္းျခင္းသည္ ေက်ာင္းကိုထမင္းဗူးမပါ လြယ္အိတ္မပါပဲ လႊတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ကလးမ်ားကိုသြန္သင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

  • သင္ကိုယ္တိုင္က စံနမူနာျဖစ္ပါေစ။ သင့္ကေလးမ်ားကို ယဥ္ေက်းလိမၼာေစလိုလွ်င္ သင္ကိုယ္တိုင္အရင္ ယဥ္ေက်းပါ။ ကေလးမ်ားကို သင္ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးနည္းလမ္းသည္ သင္ကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးေနထိုင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ရုတ္ရင္းသည့္စကားမ်ိဳးကို ေရွာင္ပါ။ ကေလးမ်ားကို မဆဲေစလိုလွ်င္ သင္လဲမဆဲပါႏွင့္။ မိလအမ်ားစုသည္ ကေလးေရွ႕တြင္ ေကာင္းေကာင္းမေျပာဆုိၾကျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ စကားေျပာပံုစံကို ဖ်က္စီးပစ္တတ္ၾကပါသည္။
  • အေရးႀကီးဆံုးစကားလံုးမ်ားကို သင္ေပးပါ။ ကေလးတိုင္းသည္ စကားလံုးငါးလံုးကို ဘာမွမေျပာတတ္ခင္ကတည္းက သိထားသင့္ပါသည္။ “ေက်းဇူးျပဳၿပီး” ၊ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ၊ “ခြင့္ျပဳပါ” ၊ “ခြင့္လႊတ္ပါ” ၊  “ရပါတယ္ ေက်းဇူးပါ” စသည္ ငါးမ်ိဳးကို သိထားသင့္ပါသည္။
  • စိတ္ရွည္ပါ။ တစ္ရက္တည္းနဲ႔ေတာ့ ယဥ္ေက်းလိမၼာလာမည္မဟုတ္ပါ။ ကေလးမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို ေလ့လာရင္း ေနသားက်ေစရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။
  • ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အမ်ားႀကီးမထားပါႏွင့္။ သင့္ကေလးက သိပ္ငယ္လြန္းေသးလွ်င္ အမ်ားႀကီး မေမွ်ာ္လင့္ထားပါႏွင့္ဦး။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စ ကေလးငယ္က ထမင္းစားစဥ္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို သိဦးမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထမင္းစာပြဲတြင္ေတာ့ သင့္ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ခဏတာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေတြ႔ဆံုးေပးႏုိင္သင့္ပါသည္။
  • သေဘာထားကို မေျပာင္းပါႏွင့္။ သေဘာထားမေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ျခင္းမ်ားက ကေလးမ်ားကို လိမၼာယဥ္ေက်းေစရန္ သြန္သင္ရာတြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ေရာ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ေရာ ကေလးအုပ္ထိန္းသူေရာကို ကေလးကို သြန္သင္မည့္ပံုစံကို တူညီစြာသိထားရပါမည္။ အစားစားလွ်င္ မေဆာ့ဖို႔ သင္ကသြန္သင္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္က ေဆာ့ခြင့္ျပဳသည္ဆိုပါက ကေလးစိတ္ရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ပါသည္။
  • ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို သင့္ရင္ထဲမွာသာထားပါ။ အကယ္၍ သင့္မွာ လူတစ္ေယာက္ သို႔ လူတစ္စုႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈမ်ားရွိေနပါက ကေလးေရွ႕မွာ ထုတ္မျပသည္အထိ အဆင္ေျပပါသည္။ ကေလးကို ဘက္မလိုက္တတ္ပဲ ဆင္ျခင္တံုးတရားရွိေအာင္၊ တျခားသူမ်ားကို ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တတ္ေနာင္၊ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ႏုိင္ငံေရး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားမႈမရွိေအာင္ သြန္သင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။