ေျမေအာက္ အနက္၆ေပခန္ ့ရွိေရျမာင္းျပြန္တြင့္ စြန္ ့ပစ္ထားေသာကေလးအား ေက်ာလ်ားရွည္ေခြးပု ကူညီရွာေဖြခဲ့

ေရေျမာင္းျပြန္တြင္ စြန့္ပစ္ထားေသာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္က အံ့ၾသစရာေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ေနေသးသည္ကုိ ေၾကာလ်ားရွည္ေခြးပုက သူ ့သခင္ကုိ သတိေပးခဲ့သည္။

ဧျပီ ၃ ရက္ေန ့က၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ပို ့အဲလိဇဘက္ျမိဳ ့(South Africa, Port Elizabeth) မွာသူ ့ရဲ့ေခြးေလးေဂ်ာ္ဂ်ီ စတင္ေဟာင္ေနသည့္ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္တံုးလံုႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ လဲေလ်ာင္းေနသည္ကုိ ေတြ ့လုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ်ာမိန္းကီးဗီ (Charmaine Keevy) အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္။

 

အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ Charmaine က ပထမေတာ့ ေၾကာင္တစ္ေကာင္လုိ ့ထင္ခဲ့ၿပီး အနားကပ္လုိက္ေတာ့မွ ဒါဟာ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ငိုေနသည္ဟုသိလုိက္ရသည္။