ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဘာအားေဆးမ်ား ေသာက္ဖို႔လိုမလဲ

ေဖာလစ္အက္ဆစ္ Folic Acid
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာက္သင့္ေသာ အားေဆးတစ္မ်ိဳးကို ေျပာရလွ်င္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ျဖစ္သည္။ ေဖာလစ္အက္ဆစ္က သေႏၶသား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဖြံ ့ၿဖိဳးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုသည္။

ကိုယ္ဝန္မရွိခင္ ၂ လမွစေသာက္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၀.၅ မီလီဂရမ္ ေသာက္သင့္ပါသည္။

ေအာက္ပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ ၅ မီလီဂရမ္ ေသာက္သင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္မရွိခင္ ဆီးခ်ိဳရွိၿပီးသူမ်ား
အတက္ေရာဂါေဆးေသာက္ေနသူမ်ား
အဝလြန္သူမ်ား
အမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား
ေမြးရာပါ အာရံုေၾကာမႀကီးတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးကို ေမြးဖူးသူမ်ား
ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါရွိေသာ ကေလးကို ေမြးဖူးသူမ်ား

သံဓာတ္ (Iron, Fe)
ကိုယ္ဝန္သည္တိုင္းေသာက္ရန္မလိုပါ။

မႀကိဳက္၍ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ အသားမစားျဖစ္ေသာသူမ်ား၊
အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းရြက္ႏွင့္အမဲသား၊ ဆိတ္သား လံုးဝမစားေသာသူမ်ား၊
ေသြးအားနည္းေရာဂါ( Anaemia) ရွိသူမ်ား ေသာက္သင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ရွိစႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ ၂၈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေသြးအားနည္းျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးသင့္သည္။ မိခင္အတြက္သာမက သေႏၶသား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ျဖစ္ထြန္းဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

ေသြးအားနည္းသူမ်ား တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆံုး iron ၆၀ မီလီဂရမ္ ေသာက္သင့္ပါသည္။

အိုင္အိုဒင္း Iodine
ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ့ၿဖိဳးဖို႔ အေရးႀကီးေသာ ဗိုက္တာမင္ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေသာက္သင့္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားမွာ
တစ္ပတ္ ၃ ႀကိမ္ ငါးမစားခ်င္ေသာသူမ်ား၊
ဟင္းခ်က္ရာတြင္ အိုင္အိုဒင္းဆားမသံုးစြဲေသာသူမ်ား
ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ရက္လွ်င္ Iodine ၁၅၀ မိုင္က႐ို ဂရမ္ ေသာက္သင့္ပါသည္။

ဗိုက္တာမင္ဒီ Vit D
မနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ၁၅-၃၀ မိနစ္ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ သဘာဝဗိုက္တာမင္ဒီကို အေရျပားတြင္ အဓိကရရွိသည္။ ၾကက္ဥႏွစ္၊ အဆီပါေသာငါးႏွင့္ ႏြားႏို႔မွလည္း အနည္းငယ္ရသည္။
ေနေရာင္ႏွင့္ လံုးဝထိေတြ႕မႈမရွိေသာသူမ်ား
ေမြးရာပါ အသားေရာင္ အလြန္နက္ေမွာင္သူမ်ား
အဝလြန္သူမ်ားတြင္ ဗိုက္တာမင္ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့ေကာင္းခ်ိဳ႕တဲ့မည္။ ေသြးေဖာက္စစ္၍ ဗိုက္တာမင္ဒီနည္းလွ်င္ ဆရာဝန္က ေသာက္ရမည့္ ပမာဏကို ၫႊန္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ စုေပါင္းအားေဆး Multivitamin
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္ထားေသာ အားေဆးမ်ားတြင္ ဗိုက္တာမင္မ်ိဳးစံုေပါင္းစပ္ထားၿပီးလိုအပ္ေသာ ပမာဏသာပါရွိ၍ အၫႊန္းအတိုင္းေသာက္လွ်င္ စိတ္ခ်ရသည္။ အာဟာရစံုေအာင္စားၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ မိခင္တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ မလိုအပ္ပါ။
ကိုယ္ဝန္ေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္စိတ္ျပင္းထန္၍ အစားမဝင္သူမ်ား
အစာဂ်ီးမ်ားသူမ်ား
ေရွး႐ိုးစြဲမ်ားကို ယံုၾကည္၍ အစားေရွာင္လြန္းေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ဗိုက္တာမင္မခ်ိဳ႕တဲ့ေစရန္ ေသာက္ပါ။

အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ အားေဆး
ဗိုက္တာမင္ေအ၊ ဒီ၊ အီး၊ ေက (A D E K) စသည္တို႔က သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပမာဏတစ္ခုထက္ ပိုေသာက္မိလွ်င္ အထူးသျဖင့္ ဗိုက္တာမင္ေအကို လိုတာထက္ ပိုေသာက္လွ်င္ မိခင္ေရာ ဗိုက္ထဲကကေလးပါ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ ဆရာဝန္မၫႊန္ဘဲ ထိုဗိုက္တာမင္မ်ားကို ကိုယ္ဝန္တြင္ သီးသန္႔မေသာက္ပါႏွင့္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)