ကေလးငယ္ကုိ မွ်ေဝတတ္ဖုိ႔ ဘယ္လိုသင္ၾကားေပးမလဲ

သင့္ရဲ႕ ေက်ာင္းမေနခင္ကေလးငယ္ဟာ မွ်ေဝမႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနျခင္းဟာ ပံုမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတို႔ဟာ မွ်ေဝမႈကို အသက္ ၃ ႏွစ္ေလာက္မွ သတိထားမိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သင့္ကေလးငယ္ကို မွ်ေဝတတ္ေစဖို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိ္န္ပိုေပးသင့္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ နည္းလမ္းေတြက ကေလးငယ္ေတြကို မွ်ေဝတတ္ေစဖုိ႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါေစ။

သင့္ကေလးကို မွ်ေဝျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီး ကစားရမယ့္အစား မွ်ေဝၿပီး ကစားရတဲ့နည္းေတြကို ကစားေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကေလးငယ္ဟာ အျခားသူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းနဲ႔ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကို အာရံုစိုက္မယ့္အစား မွ်ေဝျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။

အျခားအက်ိဳးရွိေစမယ့္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ jigsaw puzzle၊ ေဘာလံုးမႈတ္ျခင္း၊ ေရေလာင္းျခင္း၊ ၾကမ္းျပင္ တံျမက္စည္းလွဲျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ပစၥည္းေတြကို အတူတကြ ျဖည္ျခင္း ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

မွ်ေဝျခင္းမျပဳတဲ့အတြက္ သင့္ကေလးငယ္ကို အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။

တကယ္လုိ႔ သင့္ကေလးငယ္က သူ႔သူငယ္ခ်င္းထံမွ တစ္ခုခုကို လုယူတာကို ေတြ႔တယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ကို ဒီလို တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ အျပဳအမူအတြက္ မဆူသင့္ပဲ ပိုင္ရွင္ကို ပစၥည္း ျပန္ေပးေစသင့္ပါတယ္။

သင့္ကေလးငယ္ဟာ မွ်ေဝျခင္း မလုပ္ႏိုင္ေသးတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သူတုိ႔ကို ဆူတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ဟာ ရွက္သြားၿပီး ကာျပန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို သူတို႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသစ္ေတြ သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ မေကာင္းတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ သင့္ကေလးငယ္အျခားသူနဲ႔ မွ်ေဝျခင္းမျပဳလုိတဲ့ အရာမ်ားစြာ ရွိတယ္ဆိုတာကို သင္သိထားသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုပစၥည္းေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ အထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အရာေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သိမ္းထားဖို႔ ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။

စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာပါ။

သင့္ကေလးငယ္က အရုပ္တစ္ရုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ စကားမ်ားတယ္ဆိုရင္ အရာရာ ေအးေအးေဆးေဆး ျဖစ္မသြားမခ်င္း သင္က ဝင္မပါသင့္ပါဘူး။ သင့္ကေလးငယ္ နားေထာင္ႏိုင္ၿပီဆိုမွ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖၚျပႏိုင္ဖုိ႔ အားေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါမွသာ သင့္ကေလးငယ္က သူတို႔ဘယ္လိုခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို သင္ကနားလည္ႏိုင္တယ္လို႔ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႔ အရုပ္တစ္ခုခုကို သူတို႔က အတင္းလိုခ်င္ေနၿပီဆိုရင္ အေၾကာင္းရင္းကို ေမးသင့္ပါတယ္။ သင္က ကေလးငယ္ကို နားလည္ႏိုင္မွသာ သူတို႔ကပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကေလးငယ္ကို ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ သင္ထားေပးပါ။

တကယ္လို႔ သင့္ကေလးငယ္က သူတုိ႔ရဲ႕အရုပ္ေတြကို မွ်ေဝလိုစိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ အရုပ္ေတြကို အလွည့္က် ကစားေစသင့္ပါတယ္။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အခ်ိန္မွတ္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ကေလးေတြကို အလွည့္က် ကစားေစသင့္ပါတယ္။ မွ်ေဝျခင္းနဲ႔ ဆံုးရႈံုးျခင္းၾကားက ကြာျခားခ်က္ကိုလည္း နားလည္ေအာင္ သင္ေပးသင့္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ သင့္ကေလးငယ္ဟာ အျခားသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အရုပ္ေတြကို မွ်ေဝလိုတယ္ဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ မွ်ေဝလိုစိတ္ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ကေလးငယ္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ေလးစားပါ။

ကေလးငယ္ေတြမွာ အေၾကာင္းရင္းရွိခဲ့ရင္ သူတို႔မလုပ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ရေအာင္ ဖိအားမေပးသင့္ပါဘူး။ ဥပမာ အရုပ္ေပ်ာက္သြားမွာစုိးလို႔ ကေလးငယ္က မွ်ေဝမေပးလိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရင္ ကေလးငယ္ရဲ႕ ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြက သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြကို မငွားခင္မွာ သူတို႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရင္ယူသင့္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ဟာ လက္မခံႏိုင္ရင္ ျငင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကေလးငယ္က ေခ်းလိုက္တဲ့အခါမွာလည္း အျခားကေလးငယ္ေတြကို ဒီကေလးရဲ႕ ပစၥည္းေတြကို ေလးေလးစားစား ကိုင္တြယ္သင့္ပါတယ္။

ဥပမာေကာင္း ျဖစ္ပါေစ။

အတုယူေစျခင္းဟာ သင့္ကေလးငယ္ကို ရက္ေရာမႈကို သင္ယူေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သင့္ရဲ႕ သၾကားလံုးေတြ၊ ေရခဲမုန္႔ေတြကို မွ်ေဝျခင္းအားျဖင့္ စတင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါကို မလုပ္ခင္ မွ်ေဝတယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးေပးသင့္ပါတယ္။ အစားအေသာက္အျပင္ အျခားအရာေတြကိုလည္း မွ်ေဝႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔ကို သိေစသင့္ပါတယ္။