ကေလးႏွင့္ ပါရာစီတေမာ

ပါရာစီတေမာသည္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

(၁) ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တိုက္ႏိုင္သလဲ။

ကေလး ဖ်ား၍ မအီမသာျဖစ္ခ်ိန္
(ဥပမာ တုပ္ေကြးမိျခင္း၊ အျခားေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ဖ်ားျခင္း၊ အဖ်ားႀကီးလြန္း၍ တက္တတ္ျခင္း)

ကေလး နာက်င္ေနခ်ိန္
(ဥပမာ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး နာက်င္ေနပံုေပၚလွ်င္၊ ေခ်ာ္လဲၿပီးစ ထိခိုက္ရွနာရၿပီး နာက်င္ေနပံုေပၚလွ်င္၊ သြားႏုတ္ၿပီး နာက်င္ေနပံုေပၚလွ်င္)

(၂)ဘယ္ေလာက္တိုက္မလဲ

ကေလးငယ္၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို အေျခခံၿပီး တြက္ေပးျခင္းက အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေသာက္ေဆးအတြက္ ကိုယ္ေလးခ်ိန္ ၁ ကီလိုကို ၁၅ မီလီဂရမ္ ( 15mg/kg) ေပးရပါသည္။ ကေလးကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို မသိလွ်င္ အသက္အေလ်ာက္ေပးရသည္။ အသက္ အေလ်ာက္ေပးရမည့္ ပမာဏက ေဆးျပင္းအားေပၚမူတည္၍ ပုလင္းတြင္ အၫႊန္းပါလိမ့္မည္။

ပါရာစီတေမာကို လိုအပ္လွ်င္ ၄ နာရီမွ ၆ နာရီျခား ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၄ ႀကိမ္ထက္ ပိုမေပးပါႏွင့္။

(၃) ဘယ္ေလာက္ၾကာတိုက္မလဲ။

ပါရာစီတေမာကို ပိုးသတ္ေဆးကဲ့သို႔ ေဆးပတ္လည္ေအာင္ တိုက္စရာ မလိုပါ။ အဖ်ားေပၚမူတည္၍ နာက်င္မႈေပၚ မူတည္၍ တစ္ႀကိမ္ပဲ လိုေကာင္းလိုမည္။

အဖ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္၊ နာက်င္မႈ အတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိဘာသာ တိုက္ရင္း ၂၄ နာရီအတြင္း ၄ ႀကိမ္ထပ္ပိုလိုလွ်င္ (သို႔) ၂ ရက္ ထပ္ ပိုလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ စစ္ေဆးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါရာစီတေမာက ဖ်ားရျခင္း၊ နာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းခံကို မကုသေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါ လကၡဏာ သက္သာရံု ကူညီသည့္ ေဆးျဖစ္ပါသည္။

(၄) ဘယ္လို ပါရာစီတေမာကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။

ကေလးအတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္သည့္ ပါရာစီတေမာ အရည္က ကေလးအႀကိဳက္ အရသာ ထည့္ထား၍ တိုက္ရအဆင္ေျပဆံုးျဖစ္သည္။ လူႀကီးေဆးျပားကို ျခမ္းစိတ္၍ အမႈန္႔ကို ေရေဖ်ာ္တိုက္ျခင္းက ေဆးပမာဏ မတိက်သလို ခါးေသာအရသာေၾကာင့္ ကေလး ျပန္အန္ထုပ္ဖို႔မ်ားသည္။

ဝါးစား၍ ရေသာ ေဆးျပားေလးမ်ား၊ ဒံုးက်ည္ပံုစံ စအိုထဲ ထည့္ရေသာ ေဆးေတာင့္မ်ား အေနျဖင့္လည္း လာသည္။

(၅) တံဆိပ္အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီေပၚ မူတည္၍ Biogesic, Panadol, Panamax, Advil စသည္ျဖင့္ တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။

(၆) မတိုက္သင့္ေသာကေလး

– ၁ လေအာက္ ကေလးမ်ားကို ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားမႈ မပါဘဲ မိမိဘာသာ မတိုက္ပါႏွင့္။
– အရင္တိုက္ဖူးစဥ္က အေရျပားတြင္ အင္ျပင္ အနီပိန္႔မ်ားစြာထြက္လာျခင္းရွိလွ်င္ မတိုက္ပါႏွင့္။
– ျပင္းထန္ အသည္း (သို႔) ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါရွိလွ်င္ မတိုက္ပါႏွင့္။

(၇) ပါရာစီတေမာႏွင့္ သတိ

♦️ ဖ်ားေသာကေလးက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားေနလွ်င္ အဖ်ားအတြက္ ေဆးတိုက္ဖို႔ မလိုပါ။

♦️ဘာေၾကာင့္ ဖ်ားမွန္းမသိဘဲ နာတာ ရွည္ဖ်ားလွ်င္ ပါရာစီတေမာ ဆက္တိုက္မေနဘဲ စနစ္တက် ေရာဂါရွာေဖြေပးမည့္ ဆရာဝန္ကို ျပပါ။

♦️ဘယ္ေနရာက နာက်င္ေနမွန္းမသိေသာ ကေလးငယ္ကို ပါရာစီတေမာတိုက္ၿပီး မသက္သာလွ်င္ ဆရာဝန္ ျပပါ။

♦️ ပါရာစီတေမာကို ကေလးလက္ လွမ္းမီသည့္ ေနရာတြင္ မထားပါႏွင့္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar.com