ၾကက္ဆီထမင္း

ဆန္နွစ္လံုး ေရေဆးၿပီးစစ္ထား
ၾကက္စြတ္ၿပဳတ္ရည္
သၾကားညိဳ
ဆား
စပါးလင္နွစ္ေခာ်င္းထုၿပီးခ်ည္
နာနံပြင္႔ ၂ခု
ၾကက္အေရခြြံ
ၾကက္သြန္ၿဖဴနွစ္ဥ နုတ္နုတ္စင္း
ၾကက္ေရခြံကို ဆီမပါဘဲေၾကာ္ ဆီထုတ္ ၾကြတ္လာၿပီဆိုဖယ္
ၾကက္သြန္ၿဖဴ သာၾကား ဆား စပါးလင္ နံနံပြင္႔ ထည့္ဆီသတ္ ေမႊးလာၿပီဆို ဆန္ထည္႔ ငါးမိနစ္ေလာက္ေမႊးလာေအာင္ေမႊ ထမင္းခ်က္မဲ႔ေပါင္းအိုးထဲေၿပာင္းထည္႔ ေရအစား ၿကက္စြတ္ၿပဳတ္ေရထည္႔ ထမင္းခ်က္သလိုခ်က္ ဆူလာရင္ေမႊေပးပါ