ဖိနပ္မပါ ေျခဗလာ

သင့္ကေလး ဖိနပ္စီးတတ္ျပီလား။
လမ္းေလ်ွာက္တတ္ကာစ ကေလးငယ္ေလးမ်ား ကိုယ္ခႏၶာေလးမ်ားကို မႏိုင့္တႏိုင္ထိန္းရင္း လမ္းေလ်ွာက္ေနသည္ကို ၾကည္ႏူးစဖြယ္ျမင္ဖူးၾကမည္။

ေျမျပင္တြင္ ဖိနပ္မပါ ေလ်ွာက္ေနရျပီ ဆိုလ်ွင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားက သင့္ကေလးအားပတ္လည္ဝိုင္းေနသည္ကို သတိျပဳမိေစလိုသည္။
စိုစြတ္သည့္ေျမျပင္တြင္ရွိေနသည့္ ခ်ိတ္သန္ေကာင္သည္ အေရျပားအေကာင္းကိုပင္ ေဖာက္၍ ေျခေထာက္မွတဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲေရာက္ကာ ေသြးမ်ားကို အားပါးတရ ေသာက္သံုးေတာ့သည္။
ေရရွည္တြင္ ေသြးအားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ အေမာမခံႏိုင္ျခင္း တျခားကေလးမ်ားကဲ႕သို႔ ေျပးကစားျခင္း မျပဳႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို မိဘမ်ားကသတိထားမိလာေပမည္။

ထို႕ျပင္ ေျမေပၚတြင္ရွိေသာ ခ်ြန္ထက္သည့္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ေမးခိုင္ပိုးဝင္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ေသးသည္။

ထိုမ်ွမက ညစ္ေပေနေသာေျခေထာက္ကို ထိကိုင္ျပီး ထိုလက္ ေျခေထာက္တို႕မွတဆင့္ ပါးစပ္ထဲသို႕အညစ္အေၾကးမ်ားေရာက္ရွိကာ သန္ေကာင္တုတ္ေကာင္စေသာ ေရာဂါမ်ားဝင္ေရာက္ႏိုင္ေပေသးသည္။

ထို႕ျပင္ ေျခဗလာျဖင့္ လမ္းေလ်ွာက္ရာမွ အေရျပားေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေပသည္။

သင့္ကေလးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါက ေျမၾကီးေပၚတြင္ ေျခဗလာျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ လမ္းမေလ်ွာက္ပါေစႏွင့္။

အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)