ဖြ့ံျဖိဳးမွုျပႆနာ မ်ိုးစံု ကေလး အခ်င္းခ်င္း ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္း

သူမ်ားကေလးနဲ႔ ကိုယ့္ကေလး ယွဥ္ၾကည့္ျခင္းက အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ စိုးရိမ္ဖြယ္မ်ား ရွိတတ္သည္။

ဥပမာ (၁)
မိခင္တို႔ အႏွိုင္းယွဥ္ဆံုးက ကေလး၏ ႀကီးထြားမႈျဖစ္သည္။

✅အသက္တစ္ခုတြင္ က်န္းမာေသာ ကေလးႏွစ္ဦး၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က အေတာ္ကြာဟႏိုင္သည္။ ဥပမာ ၆လ သားအရြယ္ ကေလး ႏွစ္ဦးစလံုး က်န္းမာသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦး၏ ကိုယ္ေလးခ်ိန္က ၅ ေပါင္ ေက်ာ္ထိ ကြာဟႏိုင္သည္။

ကိုယ့္ကေလး၏ ႀကီးထြားႏႈန္းကို စိတ္ပူလွ်င္ ေဒသႏၲရေဆးခန္းမ်ားတြင္ သံုးေသာ ကဒ္ျပားေပၚမွာ ခ်ၾကည့္ပါ။ ကေလး ကိုယ္ေလးခ်ိန္ကို တစ္ႀကိမ္တိုင္းၿပီး ပိန္တယ္ ဝတယ္ ေျပာမရပါ။ ဥပမာ ၆ လေအာက္ ကေလးကို တစ္လျခားတိုင္းၿပီး ႀကီးထြား “ႏႈန္း” ကို အရင္လနဲ႔ အခုလ ယွဥ္ပါ။ အရပ္စကားၾကားၿပီး သူမ်ားကေလးႏွင့္ မယွဥ္ပါႏွင့္။ အင္တာနက္ သံုးတတ္ေသာ မိဘမ်ား WHO website မွ growth charts မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ (၂)
သူမ်ားကေလး ၁၂ လနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ၿပီ။ က်မကေလး မေလွ်ာက္ေသးလို႔ စိုးရိမ္ရလား။

✅ စိုးရိမ္ရသည္၊ မစိုးရိမ္ရပါ ဟူေသာ အေျဖလြယ္ ႏွစ္ခုလံုးမမွန္ပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္က ၁၂ လေက်ာ္မွာ ေျခလွမ္းစလွမ္းႏိုင္သလို တစ္ႏွစ္ခြဲမွာ စလွမ္းသည္လည္း ရွိသည္။ လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ေသာ တစ္ႏွစ္ကေလးက ေကာင္းေကာင္း မထိုင္ႏိုင္ေသးလွ်င္၊ တြားလည္း မတြားတတ္ေသးလွ်င္ စိုးရိမ္ရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကေလးက အျခားအခ်က္မ်ား ပံုမွန္ဖြံ ့ၿဖိဳးေနၿပီး လမ္းစမေလွ်ာက္ေသးလွ်င္ ၂-၃ လ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္လို႔ လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ေသးလွ်င္ေတာ့ စိုးရိမ္ရသည္။ ကေလး ဆရာဝန္ႏွင့္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးပါ။

ဥပမာ (၃)
သူမ်ားကေလးက ၁ ႏွစ္ခြဲ စကားေျပာေနၿပီ၊ က်မကေလးက တစ္ခြန္းမွ မေျပာေသးလို႔။

✅ ကေလးက ဘာသာစကားကို ၾကားဖန္မ်ားမွ ေျပာတတ္သည္။ ပထမ တစ္ႏွစ္လံုး မိခင္ ဖခင္က ကေလး အနား လြယ္ကူေသာ စကားလံုးမ်ား အၿမဲ ေျပာလာခဲ့လွ်င္ ကေလး တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္သည္ႏွင့္ စကား စေျပာလာျခင္းက မဆန္းပါ။ သူမ်ားကေလးလို အခ်ိန္မီ စကားစေျပာေစလိုလွ်င္ ပထမတစ္ႏွစ္မွာ စသင္ပါ။ ခ်စ္လား၊ ခ်စ္တယ္ ေန႔စဥ္ ေျပာေနရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။

သို႔ေသာ္ စကားေျပာ သင္ေနလ်က္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ တိုးတက္မႈ မရွိလွ်င္ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို သံသယ ရွိပါ။ အသက္ ၂ ႏွစ္အထိ စကားလည္း မေျပာ၊ မျပံဳးမရယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း စိတ္မဝင္စား၊ မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုဖို႔ခက္ခဲေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ စိုးရိမ္ပါ။ နားလည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးပါ။

ဥပမာ (၄)
သူမ်ားကေလးက မူႀကိဳမွာ အျခားကေလးေတြနဲ႔ ေဆာ့တယ္။ က်မကေလးက မေဆာ့ဘူး။

✅ ေၾကာက္လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မေဆာ့ခ်င္လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ၫွိႏႈိင္းတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္၊ ခြဲေဝမွ်စားျခင္း ပညာရပ္မ်ားကို ဘြဲ႕ရအလုပ္ေလွ်ာက္မွ သင္ယူတတ္ေျမာက္ဖို႔ လိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုပညာမ်ားကို ကေလး၏ ဦးေႏွာက္မွ ၆ လ ၉ လ ေလာက္ အရြယ္မွ စတင္သင္ယူပါသည္။ ဘယ္သူ႔ဆီမွ သင္လည္းဆိုေသာ္ အနီးစပ္ဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္မွ သင္ယူသည္။

ကေလး ႀကီးျပင္းရာ ဝန္းက်င္တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ရန္မရွာျခင္း၊ ႐ိုင္းပင္းမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္ ထိုကေလးက ေၾကာက္ရြံ ့စိတ္ကင္းၿပီး ရြယ္တူကေလးႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕လြယ္ ကစားလြယ္ပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ သား တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေမြးထားလွ်င္ Iphone iPad ႏွင့္ ပစ္မထားပဲ အတူတူေဆာ့ဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ရွိဖို႔ အခြင့္အေရးေပးပါ။

‍⚕️ကေလး အခ်င္းခ်င္း ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္းက မွန္ကန္မႈရွိပါေစ၊ အက်ိဳးရွိပါေစဟု ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo credit to Google
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar