မိခင္ျဖစ္သူမွ ငါးလအရြယ္သားငယ္ေလးအား အသဲလွဴ

ယခုႏွစ္ အေမမ်ားေန႔သည္ Elizabeth Melville အတြက္ ထူးထူးျခားျခား အေရးပါသည့္ေန႔တစ္
ေန႔ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေမလ ၃ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔က အေမမ်ား၏ ဖြင့္ဟခ်က္ အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ Newnan တြင္ Elizabeth သည္ သူမ၏ အသဲအား ငါးလအရြယ္ သားေလး Wesley
ထံ လႊဲေျပာင္း အစားထိုးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္အဂၤါ အစားထိုးကုသသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေၾကညာခဲ့သည္
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔မွ အသဲအစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသရန္ မီးစိမ္းျပ လက္ခံ အတည္ျ႔ပဳခဲ့သည္။
“ဒီသတင္းၾကား ရတာ အရမ္းကို အံ့ၾသဝမ္းသာ မိပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ၾကားရဖို႔ ကၽြန္မေမွ်ာ္ေနမိ
တာပါ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဒီလိုလုပ္လိုက္လို႔ အနာဂတ္မွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ။ ကၽြန္မရဲ႕သား
ေလး Wesley ဒီထက္ပိုၿပီး ေရာဂါ ခံစားေနရမွာကို ကၽြန္မၾကည့္ မေနႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို အသက္ရွင္သန္
မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလွဴအတြက္ ကၽြန္မဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္မိပါတယ္”ဟု Elizabeth ကေျပာသည္။
၎ကိစၥအတြက္ အစစအရာရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ Elizabeth မွ သူမ၏အသဲ တစ္
စိတ္တစ္ပိုင္းအား သားေလး Wesley သို႔ ေမလ ၁၀ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ခြဲစိတ္ေပးအပ္ေတာ့
မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ Elizabeth ၏ ေမြးေန႔မေရာက္မီ ၂ ရက္အလိုတြင္ျဖစ္ၿပီး အေမမ်ားေန႔မ
တိုင္မီ ၃ ရက္အလိုတြင္ျဖစ္သည္။
Newnan စာမ်က္ႏွာမွ မိခင္မ်ားမွ ခြဲစိတ္အစားထိုးမႈ အျပည့္အဝေအာင္ျမင္ၿပီး က်န္းမာေသာ က
ေလးတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးၾကသည္။
“သားေလးကို ေမြးလာကတည္းက က်န္းက်န္းမာမာအေျခအေနကို မေတြ႕ႏိုင္တာဟာ ကၽြန္မအ
တြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈတစ္ခုပါ။ ကေလးက ေမြးကတည္းက အသားေတြဝါေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ခြဲစိတ္အစားထိုးၿပီးရင္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ကၽြန္မအရမ္းသိခ်င္ေနပါတယ္။ သူ႔ကို အသက္လု
ေမြးရမွာပါ”ဟု Elizabeth မွေျပာသည္။
“ဆရာ Wesley”ဟု အေခၚခံရေသာ ေရာဂါသည္ ငါးလသားေလးသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္က
တည္းက ဆန္းျပားသည့္ သည္းေျခႁပြန္က်ဥ္းသည့္ေရာဂါ စြဲကပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အတားအဆီးမ်ား
က သည္းေျခႁပြန္ကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားၿပီး အသဲထံသို႔ သည္းေျခရည္မေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အသဲ
မွ ေသြးတြင္းရွိအဆိပ္အေတာက္မ်ားဖယ္ရွားရန္ ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ရေၾကာင္း www.liver fo -undation.org တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေစာစီးစြာ မကုသႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သည္းေျခႁပြန္ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ အ
သဲေျခာက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အသဲပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။
Wesley ေလးသည္ ေမြးဖြားၿပီး တစ္လမျပည့္မီအခ်ိန္ကပင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္။ ၎အား
ခြဲစိတ္၍ သည္းေျခႁပြန္အသစ္တစ္ခုတပ္ဆင္ေပးသည့္ Kasai methodology ကုထံုးျဖင့္ ကုသေပးခဲ့
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ အသည္းမွ မလိုလားအပ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အေတာ္အ
သင့္ကို ဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု www.liverfoundation.org တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ “Sir Wesley”ကေလးသည္ အိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး အစ္မျဖစ္ ငါးႏွစ္သမီး Nora
ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထူးကုမ်ား၏စစ္ေဆးခ်က္အရ ကုသလုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္မႈ
သည္ သိပ္အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသျဖင့္ ေဆး႐ံုႏွစ္လၾကာျပန္တက္ခဲ့ရသည္။
Wesley ၏အသဲမွာ တျဖည္းျဖည္း ခဲ၍မာလာခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ ေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး
လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အသဲအစားထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Elizabeth မွေျပာသည္။ ၎တို႔မိသားစုမ်ားကို စမ္း
သပ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကေလးအတြက္ အသဲလွဴရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးမွာ Elizabeth ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾက
ရသည္။ သူမသည္ CHOA (Children’s Healthcare of Atlanta) မွတ္တမ္းအရ ၅ ဦးေျမာက္လွဴဒါန္း
သူျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလတြင္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ေပးလွဴမႈအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္စ
တင္ခဲ့သည္။
Elizabeth အား Emory ေဆး႐ံုတြင္ ခြဲစိတ္မည္ျဖစ္သည္။Wesley အား ခြဲစိတ္အစားထိုးမႈကိုCHOA
တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အေမျဖစ္သူသည္ “Sir Wesley”အား အၾကာႀကီးခြဲမေနသည့္အတြက္ သူမ
၏ကေလးႏွင့္ အၿမဲတစ္သားတည္းရွိေနေစရန္ သူမ၏ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား သားျဖစ္သူအ
တြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္း ျမန္ျမန္က်န္းမာလာဖို႔လိုသလို သားေလးလည္း မၾကာခင္မွာ ျပန္က်န္းမာ
လာေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေပးလွဴသူအမ်ားစုက သူတို႔လွဴလိုက္တဲ့လူရဲ႕ အ
ေျခအေနအဆိုးအေကာင္းကို ျမင္ခြင့္မရၾကပါဘူး။ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီအခြင့္အေရးရပါတယ္ သားေလးကို
ေစာင့္ၾကည့္ျပဳစုႏိုင္မွာပါ”ဟု Elizabeth ကဆိုသည္။
ခြဲစိတ္အစားထိုးကုသမႈက ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေအးေအးေဆးေဆး လြယ္လြယ္ကူကူ ၿပီး
ေျမာက္ခဲ့ပါက Wesley ေလးအေနျဖင့္ Newnan ၿမိဳ႕ရွိအိမ္သို႔ ေမလမကုန္မီ ျပန္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သူ႔ကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကၽြန္တို႔ကိုစိတ္ဆိုးေနမွာ။ အဲဒီလို
သားေလးစိတ္မဆိုးေအာင္ ေငြေၾကးအနည္းအပါးအကုန္အက်ခံလိုက္တာပါလို႔ Elizabeth ကေျပာ
သည္။
“ကၽြန္မတို႔က ရသမွ်အကူအညီကို လက္ခံရယူသြားမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕အေျခအေန ဒီထက္ပိုမဆိုးသြားဖို႔
ပါပဲ။ ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟာ ကၽြန္မကေလးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာ ဘဝရဲ႕ေနာက္
ဆံုးအခ်ိန္ထိ ရွင္သန္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မဂုဏ္ယူဝမ္းသာမိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔သားအမိလည္း
တစ္သားတည္းျဖစ္သြားသလိုပါပဲ”ဟု သူမကေျပာၾကားသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ Melvilles ပရဟိတအဖြဲ႕မွ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေဒးလာ ၅၀၀၀၀ အထက္ရရွိရန္ COTA
(Children’s Organ Transplant Association)မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ရရွိေသာ
အလွဴေငြမ်ားကို ေဆးဖိုးႏွင့္ ခြဲစိတ္အစားထိုးမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု
သိရသည္။စေနေန႔ညေနအထိ “Group Wesley M” အဖြဲ႔မွ ၁၅၄၈၂ ေဒၚလာ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း COTA
မွ သိရသည္။