သူငယ္နာ ပေပ်ာက္ေရး

သူငယ္နာပေပ်ာက္ေရး

(က) ေဆးပညာမွာ သူငယ္နာမရွိပါ

Child Health Myanmar မွ စာဖတ္သူမိခင္တစ္ဦး၏ စကားလံုးကို ႀကိဳက္၍ ယူသံုးပါမည္။ “သူငယ္နာဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပဲ ရွိတယ္” ဟုသူက ဆိုသည္။ မွန္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူငယ္နာေရာဂါမရွိပါ။ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ “သူငယ္နာေရာဂါ”ဟူ၍မသင္ပါ။

အခ်ိဳ႕ဆရာဝန္မ်ားက ဗိုက္တာမင္ ဘီ 1 ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ “ဘယ္ရီဘယ္ရီ” ေရာဂါကို သူငယ္နာဟု လူနာ နားလည္ေအာင္ သံုးႏႈန္းေရးသားၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးတြင္ ဦးေႏွာက္မွ ႂကြက္သားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဧရိယာ ရာသက္ပန္ ပ်က္စီးသြားေသာ “CP” (Cerebral Palsy) ေရာဂါကို အခ်ိဳ႕က သူငယ္နာဟု သံုးေကာင္းသံုးသည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္က သူငယ္နာကို ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႂကြက္သားျပႆနာမ်ားဟု ေခၚသည္။

ဘယ္ရီဘယ္ရီကို ဘယ္ရီဘယ္ရီဟု ေခၚၿပီး CP ကို CP ဟု တိက်စြာ ေခၚေဝၚလွ်င္ သူငယ္နာစာလံုးကို ေမ့ပစ္ႏိုင္သည္။

(ခ) ရပ္ကြက္ထဲမွ သူငယ္နာ

လူႀကီးမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါျဖစ္သည္။ ကေလး ေခါင္းမခိုင္ဘဲ ဇက္လန္ေနေသာ CP ေရာဂါသည္ ကေလးမ်ား၊ မ်က္လံုးလန္၍ တက္ေနေသာ ကေလးမ်ား၊ လည္မ်ိဳ ႂကြက္သား ေရာဂါရွိ၍ သြားရည္ တမ်ားမ်ားက်ေနေသာ ကေလးမ်ား၊ လွ်ာတစ္လစ္ ျဖစ္တတ္ေသာ Down ေရာဂါသည္ေလးမ်ား စသူတို႔ကို ျမင္ဖူးခဲ့ေသာ ေရွးလူႀကီးမ်ားက ထို လကၡဏာမ်ားေတြ႕တိုင္း သူငယ္နာဟု မွတ္ယူၿပီး စိုးရိမ္ခဲ့ၾကပံုေပၚပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အရြယ္ဆို ပံုမွန္၊ ဘယ္သူက ပံုမမွန္လဲ သူတို႔မခဲြျခားခဲ့ပါ။

ဇက္လန္တိုင္း ပံုမွန္မဟုတ္ဟု မေျပာႏိုင္။ ကေလး ေခါင္းႏိုင္ ဇက္ခိုင္ခ်ိန္က သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ ျဖစ္သည္။ ၄ လေက်ာ္၍ ဇက္မခိုင္ ေခါင္းမႏိုင္လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္စစ္ေဆးပါ။

သြားရည္က်ေသာ ကေလးတိုင္း ေရာဂါမရွိပါ။ တံေတြးမ်ိဳတတ္ဖို႔ အခ်ိန္မေရာက္ခင္ သြားရည္က်တာ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။

စူးစမ္းလိုေသာ ကေလးက မ်က္လံုးကို အေပၚလွန္ၾကည့္ျခင္းက ေရာဂါေၾကာင့္မ်က္လံုးလွန္ၿပီး သတိလစ္ျခင္း မတူညီပါ။ အိပ္ငိုက္ေသာ အိပ္ေပ်ာ္စျပဳေသာ ကေလးငယ္မ်ားက မ်က္လံုးအေပၚကို လွန္တတ္ပါသည္။ အျခားပံုမမွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမရွိလွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိပါ။

စကားေျပာဖို႔၊အစာဝါးဖို႔ လွ်ာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနေသာ ကေလးက ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႂကြက္သားေရာဂါရွိေသာ ကေလး၏ လွ်ာဝါးေနျခင္းႏွင့္ မတူပါ။ Down ေရာဂါရွိသူကေလး၏ လွ်ာႀကီး၍ ပါးစပ္အျပင္ထြက္ေနျခင္းက ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလး လွ်ာထုတ္ေနျခင္းႏွင့္ မတူညီပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ပံုမွန္ႏွင့္ ေရာဂါကို မခြဲတတ္သူက သင့္ကေလးကို သူငယ္နာရွိသည္ဟု ေျပာလာလွ်င္ လက္မခံပါႏွင့္။ သင္ကိုယ္တိုင္က စိုးရိမ္လွ်င္ ပံုမွန္ႏွင့္ ေရာဂါအေၾကာင္းမ်ားခြဲျခားႏိုင္ေအာင္ ေရးထားသည့္ မွန္ကန္ေသာ စာေပမ်ားဖတ္ပါ။ ေရာဂါစစ္ေဆးႏိုင္သူ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးတိုင္ပင္ပါ။

(၃) ျမန္မာ့ သူငယ္နာေဆးမ်ား

သူငယ္နာ၊ သြပ္ခ်ာပါဒ၊ ေလငန္း အကုန္ေပ်ာက္သည္ဟု ေရးထားသည္။ လူနာ/ ကေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္တြင္ စမ္းသပ္ထားသလဲဆိုသည့္ မွတ္တမ္းမရွိပါ။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မေရးထားပါ။

သူငယ္နာေဆးအခ်ိဳ႕ကို ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ရာ စိန္ဆိပ္၊ ခဲဆိပ္မ်ား အႏၲရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႕ရ၍ ေရာင္းခ်သံုးစြဲခြင့္မွ အပိတ္ခံရသည္ဟု သိရသည္။

“သူငယ္နာ” စကားလံုးႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အယူ၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကုထံုးမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားကူညီဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference for သူငယ္နာေဆး-http://www.rch.org.au/immigranthealth/clinical/Arsenic_contamination_of_traditional_Burmese_medicines_/
#naynaymoeswe