#မိဘမ်ားသတိျပဳ႕ဖြယ္

•••••••••••••••••••
ေန႔ေရာ ညပါ Game ေဆာ့ရင္း
အာရံုေၾကာေရာဂါရသြားၿပီး မ်က္လံုးက အျပင္ကို
ျပဴးထြက္လာတဲ့ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို
ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရပါသည္ဟုသိရွိရပါတယ္