*ယီးေလေလ့ ယီးေလေလး*

 

*ယီးေလေလ့ ယီးေလေလး*
————————–——-
သားသားမီးမီး အိပ္ရာဝင္
ေမေမေခ်ာ့ကာပင္
ပံုျပင္ေလးေတြခင္းျပန္ေတာ့
လြမ္းေယာင္ေပ်ာ္ေယာင္ေပါ့
သားေခ်ာ့ေတးလည္းပါေသးဆို
ေႀကာင္ႀကီး ျမီးတံတို
ေမေမ့သံခ်ိဳနားေထာင္ရင္း
မ်က္ေတာင္ေလးေတြစင္း
သီခ်င္းေလးလည္းမဆံုးခင္
ျငိမ့္ျငိမ့္ေညာင္းလို ့ပင္
ေမေမ့ရင္ခြင္လံုျခံဳေႏြး
အိပ္ေပါ့တေမွးေမွွး
ယီးေလေလ့ ယီးေလေလး။ ။
(သံလြင္ တစ္ခက္)