လသားအရြယ္မွစ၍ သြားက်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္သင့္

လသားအရြယ္မွစ၍ သြားက်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္သင့္

က်န္းမာၿပီးလွပေသာသြားမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ငယ္စဥ္ကပင္ သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက သြားက်န္းမာေရးကို ပံုမွန္ဂ႐ုစိုက္သြားမွ မလိုလားအပ္ေသာသြားေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္သြားဘက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကေန ကေလးမ်ား၏ သြားက်န္းမာေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ကေလးမ်ားအတြက္ ဇြန္းကိုသီးသန္႔ထား၍သံုးေပးပါ။ ခ်ဳိလိမ္ကို အက်င့္မလုပ္ေပးပါနဲ႔။

၂။ အစာစားၿပီးတုိင္းသန္႔ရွင္းေသာအ၀တ္ျဖင့္ သြားဖံုးကိုသုတ္ေပးပါ။

၃။ သြားစေပါက္တာနဲ႔ ကေလးသြားတိုက္တံကိုသံုး၍ တိုက္ေပးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္ထားေသာ Fluoride မပါသည့္သြားတိုက္ေဆးအနည္းငယ္ထည့္တိုက္ပါ။

၄။ သြားတုိက္ရာတြင္ နည္းစနစ္က်ေအာင္သင္ၾကားေပးပါ။ အသက္ ၆ ႏွစ္အထိ ေဘးမွေန၍ ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

၅။ ခ်ိဳလိမ္စို႔တတ္တဲ့အက်င့္ေဖ်ာက္မရရင္လည္း ကေလး၏ခ်ဳိလိမ္ကို ခ်ဳိေသာအရာမ်ားထဲ မစိမ္ထားပါနဲ႔။

၆။ ကေလး၏ ႏို႔ဘူးထဲတြင္ ႏို႔သာရွိပါေစ။ ဆုိဒါရည္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားက ကေလး၏သြားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။

၇။ အသက္တစ္ႏွစ္မွစ၍ ေသာက္ေရခြက္ျဖင့္ေသာက္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ရေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးပါ။

၈။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။

Dr. Htet Htet Aung