”ေပ်ာ္စရာေႏြဦး”

”ေပ်ာ္စရာေႏြဦး”
(ကေလးမ်ားအတြက္ကဗ်ာ)

ေရာ္ရြက္ဝါေတြ ေျမသို႕ေၾကြ
ရမ္းေလရူးက ေျခြ။
ရာသီေႏြ ခ်ိန္ခါေျပာင္း
ဂိမာန္ လတေပါင္း။
ေဟမန္ေဆာင္းက နွဳတ္ဆက္ျပီ
ေပါက္လဲ ငုံစီစီ။
သံသာျမည္တဲ႔ ေရႊဥၾသ
လြမ္းေတးသံကိုေနွာ။
ၿမိဳင္ေျခေတာရပ္ မွဳန္ျပာေန
ျမဴ ခိုးေတြက ေဝ။
သူရိန္ေန ပူရွိန္ျပင္း
ေကာင္းကင္ တိမ္ညိဳကင္း။
ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ပြဲေတာ္ေတြ
ႏႊဲေပ်ာ္ၾကစို႔ေလ။
လာလာေလ သူငယ္ခ်င္း
ေပ်ာ္လိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ ။
သာတီစစ္(စလင္း)