ေရေက်ာက္ေပါက္တဲ့အခါ

👶🏻👶🏻👶🏻 ေရေက်ာက္ေပါက္တဲ့အခါ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ အရည္ဖုလိုမ်ိဳးေတြ ထြက္လာၿပီး အဲဒီအဖုေတြက အရမ္းကို ယားယံပါတယ္။
👶🏻👶🏻👶🏻 သားသားမီးမီးေလးေတြ ကုတ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ လံုးဝလံုးဝ မကုတ္မိေစဖို႔ အထူး ဂရုစိုက္ရပါမယ္။
👶🏻👶🏻👶🏻 အကယ္လို႔ အဖုေလး ပဲ့သြားမယ္ဆိုရင္ အေရျပားပိုးဝင္တာေတြနဲ႔ အမာရြတ္ က်န္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
👶🏻👶🏻👶🏻 ေရေက်ာက္ေပါက္တဲ့အခါမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ကိုယ္ပူတာနဲ႔ မအီမသာ ျဖစ္တာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။