2018 မွာ ေမြးမယ့္ ေမေမတို႔အတြက္ လက္ေဆာင္😊😊😊😊 ❤❤❤ ဘာဖြားေလးလဲ ❤❤❤ ဘယ္ရက္ေကာင္းလဲ ❤❤❤ ေဗဒင္ေမးစရာ မလိုေတာ့ဘူးေနာ္…. အဆင္ေျပၾကပါေစ😊😊