ဝါကၽြတ္ခ်ိန္

ဝါကၽြတ္ခ်ိန္

မီးပံုးကေလးေတြ အစိမ္း အနီ
အိမ္တိုင္းထြန္းၾကၿပီ၊
ၾကည္ၾကည္လင္လင္သာယာစြ
သီတင္းကၽြတ္တဲ့လ။

မီးပံုးကေလးေတြ အျပာ အဝါ
သီတင္းကၽြတ္တဲ့ခါ၊
ဆရာမိဘဘိုးဘြားစ
သက္ႀကီးပူေဇာ္ၾက။

မီးပံုးကေလးေတြ ေရာင္စံုၿမိဳင္
ထြန္းေပါ့ဖေယာင္းတိုင္၊
ၾကာပန္းခိုင္ကိုကပ္လႉၾက
ျမတ္စြာဗုဒၶ ျမတ္ဗုဒၶ။

(#တင္မိုး)