ခုနစ္ေန႔

ခုနစ္ေန႔

တနဂၤေႏြ တနလၤာ
ေလေတြမိုးေတြလာ။

အဂၤါ ဗုဒၶဟူး
ေလျပည္တျဖဴးျဖဴး။

ၾကာသပေတး ေသာၾကာ
လမင္းထိန္ထိန္သာ။

စေန တစ္ခုတည္း
မိုးေတြေရေတြရႊဲ။ ။

(တင္မိုး)