ကေလးမ်ားသည္ ဘာေႀကာင့္ တေန႔လွ်င္ သံုးနပ္စားဖို႕ လိုအပ္သလဲ

တေန႕ကို အစာသံုးႀကိမ္စားျခင္းသည္ ဟိုးေရွးယခင္ အခ်ိန္မ်ားကတည္းက စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းေစမည့္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႕စားျခင္းသည္အရသာကိုလည္းေကာင္းေစသလို အစာမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္အတိုင္းစားနိုင္ေစပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးမ်ားကို က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ား စားတတ္ေစရန္ ကူညီေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မနက္စာမစားျခင္းသည္ အမ်ားထင္ထားသလို ကိုယ္အေလးခ်ိန္မက်ေစဘဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပိုတိုးေစပါသည္။ မနက္စာစားျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္မ်ားရရွိကာ ေက်ာင္းတြင္လည္း စာမ်ားကို အာရံုစူးစိုက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ ေန႕လည္စာကိုေက်ာင္းမွာ စားႀကရပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေန႕လည္စာကို အျခားအခ်ိန္မ်ားထက္ သႀကားဓာတ္နည္းျပီး အာဟာရဓာတ္နွင့္က်န္းမာေစေသာ အဆီဓာတ္မ်ား ပိုပါေအာင္ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ညစာတြင္ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားစြာပါ၀င္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ ႀကီးထြားဖြ႕ံျဖိဳဳမႈကိ္ု အဓိကအားေပးျခင္းျဖစ္ရာ ညစာမစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။

အေကာင္းဆံုး အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း

တေန႕တြင္ သံုးနပ္စားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ ကေလးမ်ားသည္ တေနကုန္ စြမ္းအင္မ်ား သူ႕အခ်ိန္နွင့္သူရရွိေနသည့္အတြက္ ထမင္းတနပ္နွင့္ တနပ္ႀကားတြင္ အလြန္အမင္းဆာေလာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ထို႕ျပင္ သင့္တင့္ေသာ ကယ္လိုရီမ်ားပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ားသည္ စားျပီးတိုင္းစိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ တေနကုန္ေဆာ့ေနျခင္းေႀကာင့္ အစာမစားနိုင္လွ်င္ ကယ္လိုရီမ်ားေလာင္ကၽြမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ကေလးမ်ားသည္ ကယ္လိုရီမ်ားေသာ သေရစာမ်ားကို စားမိေသာေႀကာင့္ တေန႕ကို သံုးႀကိမ္ထက္ေလ်ာ့စားလွ်င္ အလြန္အမင္းဆာေလာင္ျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာအစာမ်ားကို မေရြးခ်ယ္တတ္ေသာ အက်င့္မ်ားျဖစ္လာေစပါသည္။

အရည္အေသြးနွင့္ ပမာဏ

ကေလးမ်ားစားေသာ အစားအစာမ်ားနွင့္ သူတို႕စားေေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ႀကားထဲတြင္ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိပါသည္။

အစာစားခ်ိန္ ေက်ာ္သြားျခင္းသည္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အစာစားခ်ိန္ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုႀကားတြင္ အခ်ိန္ႀကာျမင့္စြာ ကြာဟမႈျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ မနက္စာ၊ ေန႕လည္စာနွင့္ ညစာကို ပံုမွန္စားပါက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစားအစာမ်ားကို စားရမည့္အျပင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ႀကြယ္၀ေစပါသည္။  သေရစာမ်ားအေနျဖင့္ အသီးအနွံမ်ား၊ အရြက္မ်ား၊ အေစ့အဆန္မ်ားနွင့္ က်န္းမာေစေသာ အသားဓာတ္မ်ားကို စားျခင္းျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ သေရစားမ်ားအေနနွင့္ အာလူးေႀကာ္မ်ား၊ သႀကားလံုးမ်ားကို ပူဆာေလ့ရွိေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မိဘမ်ား အေနနွင့္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

  •  မိသားစု၀င္မ်ားအားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ အစားအစာမ်ားနွင့္ သေရစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးပါ။ ကေလးမ်ား မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္ လက္ဆံုစားပါ။
  •  ကေလးမ်ားကို အာဟာရအုပ္စုမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစားအစာမ်ားကို ပါ၀င္ေအာင္ေကၽြးပါ။ (ဥပမာ- ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အသီးမ်ား၊ အေစ့အဆန္မ်ား၊ နို႕နွင့္ နို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသားမ်ား)ကို အစာစားခ်ိန္မ်ားတြင္ မွ်တေအာင္ ထည့္ခ်က္ေပးပါ။ သေရစာမ်ားတြင္လည္း အစာအုပ္စု ၄စုထဲမွ အနည္းဆံုး ၂စုပါေအာင္ စီစဥ္ပါ။
  •  အစားအစာမ်ားကုိ ကေလးမ်ား အလြယ္တကူ ကိုင္တြယ္စားေသာက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါ။
  • ကေလးမ်ားကို ဇြန္းမ်ား၊ ခြက္မ်ားျဖင့္ စားေသာက္ပံုကိုသင္ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႕ဘာသာ အမွီအခိုကင္းကင္း စားတတ္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • အစားအစာ အျပင္အဆင္မ်ားနွင့္ စားပြဲအျပင္အဆင္မ်ားကို ကေလးမ်ား၏ အသက္နွင့္လိုက္ျပီး လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေပးပါ။
  •  အခ်ိဳပြဲမ်ားကိုလည္း အဆီအဆိမ့္္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားအစား အသီးမ်ား၊ ဒိန္ခ်ဥ္မ်ား စီစဥ္သင့္ပါသည္။
  • ေစ်း၀ယ္ရာတြင္လည္း ကေလးမ်ားကို အစားအစာမ်ား၏ တံဆိပ္ကိုႀကည့္ျပီး အမ်ိဳးအစားမ်ားခြဲတတ္ေစရန္၊ ေစ်းနႈန္းမ်ား ႀကည့္တတ္ေစရန္ မိဘမ်ားက သင္ေပးသင့္ပါသည္။
  • အသင့္စားအစားအစာမ်ားေရာင္းသည့္ဆိုင္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား ပံုမွန္ထမင္းစားခ်ိန္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားေသာက္ေစျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျပီး အိမ္ခ်က္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို မိသားစုနွင့္ အတူစားတတ္ေသာ အက်င့္ကို ေမြးျမဴေပးပါ။