တာ့တာ

တာ့တာ

ကိုကို ညီညီ မပူစီ
ခရီးထြက္လာၿပီ။

ဧရာဝတီ ျပာျပာလဲ့
သေဘၤာစီးမယ္ကြဲ႔။

လိုက္ခဲ့ … လိုက္ခဲ့ ပူစီေခၚ
သေဘၤာထြက္မယ္ေနာ္။

တေဘာ္ေဘာ္ ေခၚသံၾကား
သေဘၤာ ဥၾသလား။

မိတ္ေဆြမ်ားက ကမ္းေပၚမွာ
လက္ျပႏႈတ္ဆက္ရွာ။

ကိုကို ညီညီ ပူစီရာ
တာ့တာ … တာ့တာ။ ။

(တင္မိုး)