မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ၾကမလဲ

 

မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေမေမေဖေဖတုိ႔ရဲ႕လက္ကို မၾကာခဏ ေဆးေပးပါ။ ေမေမေဖေဖတုိ႔သာမက သားသားမီးမီးေလးေတြကိုလည္း လက္ေဆးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

မိုးရာသီကို ဝင္လာၿပီဆိုေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ျခင္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါၿပီ။ တျခားရာသီေတြလိုပဲ မိုးရာသီမွာလည္း သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမြန္ဖို႔လိုပါတယ္။ မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ရမယ္ဆိုတာကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးသြားမွာပါ။

မိုးရာသီမွာလည္း သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမြန္ဖို႔လိုပါတယ္ (Photo by mylittlemoppet)

မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို ဒီလိုဂ႐ုစိုက္ၾကမယ္

၁။ သန္႔ရွင္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားပါ

မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို တျခားခ်ိန္ေတြထက္ ပိုၿပီးအာ႐ံုစိုက္သင့္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြကို တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ေရခ်ိဳးေပးပါ။ ေရခ်ိဳးတဲ့အခါမွာ ေရျမွဳပ္ကိုအသံုးျပဳေပးပါ။ ေရခ်ိဳးတဲ့အခါမွာ လည္ပင္း၊ ေနာက္ေက်ာ၊ လိင္အဂၤါနဲ႔ တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကိုလည္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ သန္႔ရွင္းတဲ့ အဝတ္အစားေတြကိုသာ ဝတ္ဆင္ေပးပါ။

ေမေမေဖေဖတို႔ လက္အၿမဲေဆးဖို႔လိုသလို သားသားမီးမီးေလးေတြကိုလည္း လက္မၾကာခဏ ေဆးေပးပါ (Photo by tumblr)

၂။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ အဝတ္အစားမ်ား

မုတ္သံုရာသီျဖစ္တာေၾကာင့္ အပူအေအးမညီမွ်တာကို ေမေမတို႔သိထားမိမွာပါ။ ေနပူတဲ့အခါမွာ ရာသီဥတုပူအုိက္ၿပီး မိုးရာတဲ့အခါမွာေတာ့ ရာသီဥတုေအးတာကို ေတြ႕ၾကံဳရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ပူတဲ့အခါမွာ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းတဲ့ ခ်ည္သားအက်ႌေလးေတြ ဝတ္ဆင္ေပးသင့္ၿပီး ေအးတဲ့အခါမွာေတာ့ လံုျခံဳၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ အဝတ္အစားေတြကို ဝတ္ဆင္ေပးပါ။ ပူအိုက္တဲ့အခါမွာ ေခၽြးထြက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အဝတ္စေလးနဲ႔ ေခၽြးေတြသုတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

၃။ လက္ေဆးပါ

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ကိုင္တြယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လက္အၿမဲေဆးေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတုိ႔ရဲ႕ လက္ကို အၿမဲေဆးေနေပးဖို႔လိုသလို သားသားမီးမီးေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူေတြကုိလည္း လက္မၾကာခဏ ေဆးခိုင္းပါ။ ေမေမေဖေဖတို႔ လက္အၿမဲေဆးဖို႔လိုသလို သားသားမီးမီးေလးေတြကိုလည္း လက္မၾကာခဏ ေဆးေပးပါ။

၄။ ျခင္အႏၱရာယ္

မိုးရာသီမွာ ျခင္ေတြေပါမ်ားတာေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးတို႔ကို ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ အက်ႌလက္ရွည္နဲ႔ ေဘာင္းဘီရွည္ကို ဝတ္ဆင္ထားေပးပါ။ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ ျခင္ေပါက္ဖြားတဲ့ေနရာေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြ က်န္းမာေစဖို႔အတြက္ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ Kalay ကေန တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

From Kalay with