မၾကာခဏ ဂ်ီက်တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္မလဲ

သာမန္ငိုတာမဟုတ္ဘဲ (၂)ႏွစ္နာရီဆက္တိုက္ငိုေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးျပသင့္ပါတယ္။ ဒီလကၡဏာက သားသားမီးမီးေလးေတြ တစ္ခုခုခံစားေနရတာကို ျပသေနတာပါ။

သားသားမီးမီးေလးေတြက စကားမေျပာႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ငိုတာနဲ႔ပဲ ေဖာ္ျပတက္ၾကပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဂ်ီက်ငိုေၾကြးရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအမ်ားအျပားရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုက္ဆာလို႔ ငိုတာလည္းျဖစ္ႏုိင္သလို ေနမေကာင္းလို႔ ငိုေၾကြးတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အႏွီးစိုလို႔ငိုတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို သူတို႔ေလးေတြ မႀကိဳက္တဲ့ အသံ သို႔မဟုတ္ အနံ႔ေတြေၾကာင့္လည္း ငိုေၾကြးႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ ေနထိုင္ရတာ အဆင္မေျပတာေၾကာင့္လည္း ငိုေၾကြးႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ငိုေၾကြးႏုိင္တာေတြကေတာ့ နားကိုက္ျခင္း၊ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ခံစားရျခင္းနဲ႔ ရာသီဥတုပူျပင္းတာေၾကာင့္ အဖုထြက္ျခင္း စတာေတြေၾကာင့္လည္း ငိုေၾကြးႏိုင္ပါတယ္။ တျခား ေရာဂါလကၡဏာေတြေၾကာင့္လည္း သားသားမီးမီးေလးေတြ ဂ်ီက်ငိုေၾကြးႏိုင္ပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြက စကားမေျပာႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ငိုတာနဲ႔ပဲ ေဖာ္ျပတက္ၾကပါတယ္ (Photo by lifeath)

ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသသင့္တဲ့ လကၡဏာမ်ား

သာမန္ငိုတာမဟုတ္ဘဲ (၂)ႏွစ္နာရီဆက္တိုက္ငိုေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးျပသင့္ပါတယ္။ ဒီလကၡဏာက သားသားမီးမီးေလးေတြ တစ္ခုခုခံစားေနရတာကို ျပသေနတာပါ။ အသက္(၁)ႏွစ္ေအာက္ သားသားမီးမီေလးေတြက စကားမေျပာႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ သာမန္နဲ႔မတူဘဲ တစ္ခုခုထူးျခားလာခဲ့ရင္ ဆရာဝန္ေတြဆီကို အျမန္ဆံုးျပသေပးသင့္ပါတယ္။ သာမန္ငိုတာမ်ိဳးနဲ႔ ဂ်ီက်တာေတြကေတာ့ ျပႆနာနည္းပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ေျပာင္းလဲတဲ့အမူအရာေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးလကၡဏာေတြကို မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။

တျခားေရာဂါလကၡဏာေတြေၾကာင့္လည္း သားသားမီးမီးေလးေတြ ဂ်ီက်ငိုေၾကြးႏိုင္ပါတယ္ (Photo by iStock)

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနတဲ့ ေမေမေတြအေနနဲ႔လည္း ေန႔စဥ္စားတဲ့ အစားအစာေတြကို မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။ ျဖည့္စြက္စာ စတင္ေကၽြးတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြဆိုရင္လည္း ေန႔စဥ္ သူတို႔ေလးေတြကို ေကၽြးတဲ့ အစားအစာေတြကို မွတ္သားထားေပးပါ။ ေမေမတို႔က အပူအစပ္လြန္ကဲတဲ့ အစားအစာေတြကို စားခဲ့မယ္ဆိုရင္ မိခင္ႏို႔စို႔တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ဗိုက္နာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သားသားမီးမီးေလးေတြက ဗိုက္နာတာေၾကာင့္ ငိုတာေတြ ဂ်ီက်တာေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ ဂ်ီက်ငိုေၾကြးတဲ့အခါမွာ ေမေမေဖေဖတို႔က စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီး ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ Kalay ကေန တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

 

From Kalay with