သီခ်င္းႀကိဳက္တဲ့ပူစီ

သီခ်င္းႀကိဳက္တဲ့ပူစီ

ေရဒီယို ေရဒီယို
ေတးသီခ်င္းေတြ ဆို
ေရဒီယိုေဘး ပူစီကေလး
နားရြက္ စြင့္လို႔ ေငး။

ေတးကေလးနဲ႔ တေမွးေပ်ာ္
ၾကြက္ကေလးေတြ ေအာ္
ၾကြက္ေအာ္ေပမဲ့ မသိလိုက္
ပူစီ တေမွးငိုက္။

သီခ်င္းႀကိဳက္တဲ့ ပူစီေရ
ေရဒီယိုနား ေန၊
တေနကုန္လို႔ ၾကြက္မခုတ္
ဗိုက္က တၾကဳတ္ၾကဳတ္။ ။

(တင္မိုး)