၇ ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္အား မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားႏွင့္လိင္ဆက္ဆံခ်င္သူထံ ေရာင္းစား၊ ရဲ က ေတြ႕ရွိရေသာ ေသြးစြန္းေပေနသည့္ သူမ၏အတြင္းခံေဘာင္းဘီမ်ားအား အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ လႊင့္ပစ္ခဲ့

အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္၏ ေျပာစကား အရ သူမ၏ မိဘမ်ားက သူမကို ကေလးျပည့္
တန္ဆာ ခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမတိုင္မီက ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားအား မိန္းကေလးငယ္မွ “ညက
အေမက သမီးကို႐ိုက္တယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ံုးမွၾကားသိခဲ့ရသည္။
၎အမႈအား ရဲအရာရွိ အႀကီးအကဲမွ ေျပာဆိုရာတြင္ ၎၏ ရဲအရာရွိတစ္ဦးမွ သူမ၏ ေသြးစြန္းေန
ေသာ အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာ အေထြအထူး မရွိသျဖင့္ အမိႈက္ပံုးထဲသို႔
စြန္႕ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Albuquerque Police Department မွ အႀကီးအကဲ Michael Geier
မွ သူ၏ ရဲအရာရွိမွ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူသိရွိရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအရ လုပ္ႏိုင္သည့္သမွ်ကို
သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ေသြးစြန္းေသာ ေဘာင္းဘီတစ္ခုတည္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မခိုင္မာသျဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္း
သူေလးအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ဆက္လက္စံုစမ္းရန္ ၎မွေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
စံုစမ္းမႈမ်ားအရ အဆိုပါမိန္းကေလးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ New Mexico မွျဖစ္ၿပီး သူမ၏မိဘမ်ားျဖစ္
သည့္ James Stewart ႏွင့္ Teri Sanchez တို႔မွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ေငြေၾကးရလိုမႈေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာ
ခန္းသို ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိခဲ့ရသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမက စစ္ေဆးသူမ်ားအား သူမ၏ဖခင္မွ သူမကို ေယာက္်ားမ်ား၊ မိန္းမမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံရန္ ဖိအားေပး ေျပာဆိုခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလဲအလွယ္အရ ဖခင္ျဖစ္
သူသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုး ကိရိယာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သူမအားေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ သူမအားသူမ၏ မိခင္မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပါတီပြဲ
မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားက ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမ
ေျပာလိုသည္မွာ အေဖာ္အခၽြတ္ကလပ္မ်ားကို ဆိုလိုခ်င္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကသည္။ မိန္းကေလးငယ္က
အိမ္တြင္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနခ်ိန္မ်ားတြင္ အပ်င္းေျပေစရန္ အခန္းလြတ္တစ္ခု၌ အားကစားေလ့
က်င့္ခန္းလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူမ၏ မိခင္သည္ အဆိုပါကလပ္မ်ား၏ ပါတီပြဲမ်ားတြင္
အၿမဲတမ္း အရက္သြားေသာက္ေလ့ ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးမွ သက္ေသအျဖစ္ အစစ္ေဆးခံရာတြင္ မိန္းက
ေလးအား သူမမွ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသြးစြန္းေနသည့္ အတြင္းခံမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဲက သူတို႔တြင္ လံုၿခံဳသည့္ အခန္းမရွိဟုဆိုကာ သက္ေသခံ အျဖစ္သံုးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

သူမက “သူက(ရဲအရာရွိ) အဲဒါေတြအကုန္လံုးကိုယူသြားၿပီး အျပင္ဘက္ကအမိႈက္ပုံးထဲ သြားပစ္ခဲ့
တယ္။ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ေဒါသျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ အျပင္ကအမိႈက္ပံုးဆီကိုသြားၿပီး အဲဒါေတြကို
ျပန္ယူလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥက မ႐ိုးဘူးေလ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မိန္းကေလးငယ္အား သူမမိဘမ်ားႏွင့္ေဝးရာ ဟိုတယ္စႀကၤန္လမ္းတြင္ ရဲမွေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ေသာ္
လည္း အမႈမဖြင့္ခဲ့ေပ။
၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ New Mexico ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားဌာန(CYFD)ႏွင့္ က
ေလးသူငယ္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္သည့္ ဥပေဒေရးရာဌာနမ်ားအေပၚ ေမးျမန္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာ
ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CYFD မွ ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာ္ကားခံရမႈရပ္တံ့ေစေရး သင္ခန္းစာတစ္ခုအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးသံုးသပ္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းမွ သူနာျပဳတစ္ဦးမွ မိန္းကေလးငယ္မွာ လိင္ေစာ္ကားခံခဲ့ရသည္ဟု ရဲထံသို႔ စစ္ေဆးအ
တည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္အၾကာက မိန္းကေလးငယ္၏ မိဘႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Sanchez
ႏွင့္ Stewart တို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ မိန္းကေလးငယ္မွ စစ္ေဆးသူမ်ားအား သူမသည္ လူမ်ားထံမွ ပိုက္
ဆံေတာင္း ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ သူမ၏ မိဘမ်ားအား တရားရင္
ဆိုင္စဥ္အတြင္း အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထားရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။