ပူစီနဲ႕ရွဥ့္

ပူစီနဲ႕ရွဥ့္

အၿမီးဖြားဖြား ၿမီးဖြားဖြား
သစ္ကိုင္းႀကိဳၾကား ခုန္ပ်ံလႊား
ပူစီကေလးလား ရွဥ္႔ကေလးလား။

အၿမီးေငါက္ေငါက္ ၿမီးေငါက္ေငါက္
သစ္ကိုင္းေပၚေလွ်ာက္ အိမ္ေပၚေလွ်ာက္
ပူစီတေခါက္ ရွဥ္႔တေခါက္။

အၿမီးတန္းလန္း ၿမီးတန္းလန္း
ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္တန္း ေစ်းဆိုင္တန္း
ပူစီတလွမ္း ရွဥ္႔တလွမ္း။ ။