လိပ္ျပာဖမ္းတဲ့ပူစီ

လိပ္ျပာဖမ္းတဲ့ပူစီ

ေနျခည္ျဖာျဖာ နံနက္ခါ
ပ်ံေပါ့ ေရႊလိပ္ျပာ
ဟိုမွာ ခ်ံဳတန္း သည္ခ်ံဳတန္း
ပူစီ လိုက္လို႔ဖမ္း။

လိပ္ျပာ လိပ္ျပာ ခ်စ္စရာ
မိုးေပၚပ်ံတဲ့ခါ
မဖမ္းႏိုင္ရွာ ပူစီကေလး
မိုးေပၚ ေမာ့လို႔ေငး။ ။

(တင္မိုး)