အနံ႔အရသာရွိတဲ့ Broccoli ၊ အာလူး၊ ပဲနီေလး နဲ႔ ငါးၾကင္ဆန္ျပဳတ္

Broccoli ၊ အာလူး၊ ပဲနီေလး နဲ႔ ငါးၾကင္းဆန္ျပဳတ္ ။ အရသာရွိေအာင္ cheese နဲ႔ ကန္စြန္းဥ ေလးနည္းနည္းထည့္။

ၾကက္သြန္ျဖဴကိုဆီသပ္
ၾကက္သြနိျဖဴေမႊးရင္ အာလူးနဲ႔ Broccoli ကိုထည့္
နည္းနည္းႏြမ္းသြားရင္ ေရ ပဲနီေလးနဲ႔ cheese ေလး နည္းနည္း ထည့္ ႏူးေအာင္တည္
ဇြန္းနဲ႔ေျခၾကည့္လို႔ႏူးရင္ ဇကာနဲ႔တိုက္
ၿပီးရင္ ဆန္ကိုသပ္သပ္ျပဳတ္ၿပီးေျခထားတဲ့အထဲကို ငါးရယ္ ကန္စြန္းဥေလး ၁ ဇြန္းေလာက္ရယ္ Broccoli ၊ အာလူး၊ ပဲနီေလး ေျခထားတာရယ္ေရာၿပီးဆူေအာင္ျပန္တည္။
အနံ႔အရသာရွိတဲ့ Broccoli ၊ အာလူး၊ ပဲနီေလး နဲ႔ ငါးၾကင္ဆန္ျပဳတ္ ကို အဆင္သင့္ေကၽြးလို႔ရပါၿပီ။