ကေလး အသက္(၆) လ အတြင္း မသိပ္သင့္တဲ့ အိပ္စက္ျခင္းပံုစံ

ဘးတိုက္အိပ္ျခင္းကလည္းပက္လက္အိပ္ျခင္းလိုပဲ ေရြးခ်ယ္စရာသိပ္နည္းတဲ့အေနအထားပါပဲ။ ပက္လက္သိပ္ရင္ဦးေခါင္းပံုစံပ်က္ႏိုင္တယ္လို႔ထင္ၾကပါတယ္။

အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့ အိပ္စက္ျခင္းပံုစံဟာ ေမွာက္လ်က္ အေနအထားပါပဲ (photo: tesco.hu)

ေမေမတို႔ေရ ေမြးကင္းစ သားသားမီးမီးေလးေတြဆိုတာ အရမ္းဂရုစိုက္ကာမွ ေတာ္ရံုက်တာပါ။ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈဆိုတာ ေမေမတို႔နဲ႔ အမ်ားႀကီးသက္ဆိုင္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစေလးေတြ က်န္းမာဖုိ႔အတြက္ အိပ္တဲ့အခါမွာ ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သိပ္တဲ့အခါ ျခင္မကိုက္ေအာင္၊ အေအးမမိေအာင္ သိပ္ၾကသလို အေနအထားကလည္း အရမ္းအေရး ပါ ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကေလးအတြက္ မသိပ္သင့္တဲ့ ပံုစံကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့ အိပ္စက္ျခင္းပံုစံက ေမွာက္လ်က္ အေနအထားပါပဲ

ဒီလို အေနအထားဟာ ကေလး ရွဴထုတ္လိုက္တဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ထိေတြ႔ခ်ိန္ၾကာေစၿပီး အဆိပ္သင့္ေစတာေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္း အဂၤါေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ မ်က္ႏွာကို ေမွာက္ေစတာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ကိုေတာင္ စိုးရိမ္ရပါတယ္။

ပက္လက္အိပ္တာက သားသားမီးမီး အိပ္ေနစဥ္မွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလံုအေလာက္ ရေစၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈကို အားေကာင္းေစပါတယ္  (photo: tesco.hu)

ေဘးတိုက္အိပ္ျခင္းကလည္း

ပက္လက္အိပ္ျခင္းလိုပဲ ေရြးခ်ယ္စရာ သိပ္နည္း အေနအထားပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ေမေမေတြကေတာ့ ကေလးေတြကို ပက္လက္သိပ္ရင္ ဦးေခါင္းပံုစံ ပ်က္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္တာေၾကာင့္ ေဘးတိုက္ပဲ သိပ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ေဘးတိုက္အိပ္ျခင္းကလည္း ေဘးကင္းမႈအတြက္ အနည္းငယ္ စိုးရိမ္ရတယ္လို႔ သုေတသီက ဆိုထားပါတယ္။ ပက္လက္သိပ္တာေၾကာင့္ ေခါင္ပံုစံ ေျပာင္းတာက ထိုင္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေလးဘက္သြားတဲ့ အရြယ္ေရာက္ရင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္လို႔ ရပါတယ္။

အေမရိကန္ ကေလးက်န္းမာေရး ပညာေပးအဖြဲ႔အရ ေမြးကင္းစ ပထမ(၆) လ အတြက္ သိပ္သင့္တဲ့ ပံုစံကေတာ့ ပက္လက္အေနအထားပါ။ သားသားမီးမီးေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲဆိုရင္ အသက္ရွဴရ ခက္ခဲေနတဲ့အခါေတြမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လက္တာက အသက္ဆံုးရွံဳးတာထိေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပက္လက္အိပ္တာက သားသားမီးမီး အိပ္ေနစဥ္မွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလံုအေလာက္ ရေစၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈကို အားေကာင္းေစပါတယ္။ သုေတသီေတြအရ ပက္လက္သိပ္တာက  ရုတ္တရက္ ေသဆံုးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

From Kalay with