ေမာင္ေရခဲ

ဘယ္သြားေနလဲ ေမာင္ေရခဲ
ကန္ေတာ္ၾကီးကို ကားနဲ႔ဆို
ဘာသြားလုပ္လဲ ေမာင္ေရခဲ
ေလညွင္းခံဘို႔ ဆိုပါစို႔
ဘာျမင္ခဲ့လဲ ေမာင္ေရခဲ
အမ်ားသူငါ စံုလို႔ဗ်ာ
ဘာျမင္ေသးလဲ ေမာင္ေရခဲ
အပ်ိဳအအို ျမင္သဗ်ိဳ
ဘာလုပ္ေသးလဲ ေမာင္ေရခဲ
ကန္ေတာ္တပတ္ ခရီးထပ္
ဘယ္သြားေသးလဲ ေမာင္ေရခဲ
ညေစ်းတန္းကို သြားေသးဆို
ဘာစားခဲ့လဲ ေမာင္ေရခဲ
ေခါက္ဆြဲဆန္ျပဳတ္ ၾကက္သားသုပ္
ဘယ္ခ်ိန္ျပန္လဲ ေမာင္ေရခဲ
ညဥ့္နက္သန္ေကာင္ မေနေပါင္။

(ေဒါက္တာေမာင္ျဖဴး)