ေရႊေရာင္ေငြေရာင္

ပိေတာက္ပန္းေတြ ဝင္းထိန္ထိန္၊
သႀကၤန္က်တဲ့အခ်ိန္။
မုိးေျပးတစ္ႀကိမ္ ရြာရင္လည္း၊
ေရႊေရာင္ဝင္းခနဲ။

ပိေတာက္ပန္းေတြအေပၚမွာ၊
ေနျခည္လက္လက္ျဖာ။
ေလေျပတစ္ခါေသြးရင္လည္း၊
ေငြေရာင္ထင္းခနဲ။

(တင္မိုး)