ပိုးစုန္းၾကဴး

ပိုးစုန္းၾကဴး

ၾကယ္မင္းေသာၾကာ ေျပာင္ေျပာင္လက္လို႔၊
ညခ်မ္းဘက္ကို ေရာက္တဲ့အခါ။
မဲမဲညိဳညိဳ ဟိုခ်ံဳပုတ္က၊
မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ေတာက္ၾက႐ွာ။
သိၾကားျပည္မွာ ၾကယ္ေတြပ်င္းလို႔၊
တို႔ရြာတြင္းကို ပ်ံဆင္းလာ။
ပိုးစုန္းျဖဴကို အျမင္သားနဲ႔၊
လာမဝါးနဲ႔ ေမာင္တို႔ရာ။
စုန္းပါ၊ စုန္းပါ။ ။
(မင္းသုဝဏ္)