ၾသတစ္(စ)တစ္ (Autistic) ကေလးမ်ား စားသင့္ေသာ အစာမ်ား (၁)

ၾသတစ္(စ)တစ္ (Autistic) ကေလးမ်ားစားသင့္ေသာအစာမ်ား (၁)

ေဒါက္တာအိအိခင္ (ကေလး)

ၾသတစ္(စ)တစ္ ကေလးမ်ားေရာဂါသက္သာေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုသခ်က္မ်ား –
ၾသတစ္(စ)တစ္ေရာဂါျဖစ္ေသာကေလးမ်ားသည္ ဂလူတင္ (Gluten) ႏွင့္ ေကစင္း (Casein) ပါေသာအစာမ်ားမွထြက္ေသာဓာတ္ႏွင့္ မတည့္၍ ေရာဂါ ပိုဆိုးေစႏုိင္သည္။

ဂလူတင္ႏွင့္ ေကစင္းပါဝင္ေသာအစားအစာမ်ားမွ မေက်ညက္သည့္ အစာမ်ားမွထြက္သည့္ ဓာတ္တစ္မ်ဳိးသည္ အူမွတစ္ဆင့္ ေသြးထဲေရာက္ရွိၿပီးကေလးဦးေႏွာက္အတြင္းရွိမွိန္းေစႏုိင္ေသာလက္ခံပစၥည္း (Opiate Accepter)နဲ႔ ေပါင္းၿပီးကေလးမ်ားကိုေဆးစြဲသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းဂလူတင္ႏွင့္ ေကစင္းပါေသာအစာမ်ားစားက ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားဘိန္းမွိန္းသကဲ့သို႔ ၿငိမ္သက္ကာသူတို႔ ကမၻာထဲယစ္မူးေနတတ္သည္။ ကေလးသဘာဝသြက္လက္မႈမရွိ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတတ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၾသတစ္(စ)တစ္ေရာဂါျဖစ္ေနေသာကေလးမ်ားသည္ ဂလူတင္ႏွင့္ ေကစင္းပါေသာအစာမ်ားမစားသင့္ပါ။

ဂလူတင္ (Gluten) ပါဝင္ေသာစားစရာမ်ားမွာ
(၁) အေစ့အဆန္ အစာအုပ္စုျဖစ္တဲ့ ဂ်ံဳ၊ အုတ္ (Oak)၊ဘာလီတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာစားစရာ၊ ဥပမာ – ဂ်ံဳႏွင့္ လုပ္ထားသည့္ ေပါင္မုန္႔၊ ေခါက္ဆြဲအစို၊ အေျခာက္၊ ေပါက္စီ၊ အီၾကာေကြး၊ ဘီစကစ္၊ ကိတ္မုန္႔၊ ပလာတာ၊ နံျပား။
(၂) အုတ္-ဘာလီ၊ မုေယာတို႔ ပါဝင္ေသာေဟာလစ္၊ မုိင္လို၊ အိုဗာတင္းေမာမစ္ (Ovaltine Molted Milk)၊ေကြကာအုတ္။
(၃) အသင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအသားျပား၊ အသားလံုး၊ ငါးလံုး၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ဝက္အူေခ်ာင္းတို႔ကိုတာရွည္ခံေအာင္ ဂ်ံဳနဲ႔လံုးထားတာမို႔ ဂလူတင္ ပါပါသည္။
ေကစင္း (Casein) ပါဝင္ေသာအစားအစာမ်ားမွာ –
ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဥပမာ – ႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ႏို႔မႈန္႔၊ ေထာပတ္၊ ခ်ိစ္၊ ေရခဲမုန္႔၊ ဖာလူဒါ၊ ႏို႔ဆီ၊ ေထာပတ္ထမင္း၊ ဒန္ေပါက္၊ ႏို႔မလိုင္ခဲ၊ မလုိင္မုန္႔ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ႏို႔ေပါင္မုန္႔၊ တူနာငါး၊ ပဲပိစပ္ခ်ိစ္တို႔တြင္လည္းေကစင္းပါသည္။

ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားကိုေကၽြးရန္ အစားအစာဝယ္လွ်င္ မိဘမ်ား ၄င္းအစားအစာတြင္ ဂလူတင္ႏွင့္ ေကစင္းဓာတ္ ပါဝင္မႈရွိမရွိဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ ၄င္းဓာတ္စာမ်ားမပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသင့္ပါသည္။

ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားကိုဘယ္လိုအစားအစာေကၽြးသင့္သလဲ ?
ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားကို ႏို႔မပါဝင္ေသာအစားအစာမ်ားေကၽြးသင့္သည္။ ဥပမာ- ထမင္းရည္၊ ဆန္ျပဳတ္၊ ဆန္ႏွင့္ ပဲမွရေသာပဲႏို႔မ်ားေကၽြးႏုိင္သည္။
– ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ၄င္းျပဳတ္ရည္မ်ား
– ဆန္၊ ေျပာင္း၊ အာတာလြတ္၊ ေျမပဲႏွင့္ ပဲကရေသာမုန္႔မ်ား (ဥပမာ – ဘယာေၾကာ္၊ မတ္ပဲေၾကာ္၊ အာလူးေၾကာ္၊ ေျမပဲေလွာ္၊ ေျမပဲျပဳတ္၊ ေျပာင္းဖူးမုန္႔၊ ေျပာင္းဖူးေၾကာ္၊ ေျပာင္းဖူးျပဳတ္၊ အာတာလြတ္ဥျပဳတ္၊ အာတာလြတ္မုန္႔ေပါင္း)
– ပီေလာပီနံႏွင့္ လုပ္ထားေသာမုန္႔၊ ပီေလာပီနံမုန္႔ေပါင္း
– ဆန္၊ ေကာက္ညႇင္း၊ ပဲပိစပ္ႏွင့္လုပ္ထားေသာမုန္႔ (ဥပမာ – ေကာက္ညွင္းေပါင္း၊ ေကာက္ညွင္းဆီထမင္း၊ မုန္႔စိမ္းေပါင္း၊ မုန္႔ျပားသလပ္၊ မုန္႔အုပ္ကေလး၊ မုန္႔ကၽြဲသဲ၊ ေရမုန္႔၊ မုန္႔တိုဆန္၊ မုန႔္ဆီေၾကာ္၊ မုန္႔ပိႏ႖ဲေစ့၊ မုန္႔ဖတ္ထုပ္၊ ျပာေရထုပ္၊ တို႔ဟူးေၾကာ္၊ တို႔ဟူးေႏြး၊
– ဆန္ႏွင့္လုပ္ထားေသာအစာ၊ ထမင္း၊ ထမနဲ၊ ပဲထမင္း၊ အုန္းထမင္း၊ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ရခုိင္မုန္႔တီ၊ နန္းႀကီးသုပ္၊ ၾကာဆံေၾကးအိုး၊ ၾကာဆံဆီခ်က္၊ ၾကာဆံဟင္းခါး၊ ၾကာဇံေၾကာ္ (ပဲၾကာဆံ၊ ဆန္ၾကာဆံ)
– အျခားအစားအစာမ်ားမွာအုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာ၊ အုန္းႏို႔သာကူ၊ သာကူျပင္၊ ကုလားပဲေခ်ာင္း၊ အာလူးေခ်ာင္း၊ စာကေလးေခြ၊ ေခါက္မုန္႔၊ မုန္႔လက္ေဆာင္း

ေကစင္း (Casein) မပါေသာအစာမ်ားမွာ –
ဆန္မွရေသာ ႏို႔၊ ထမင္းရည္၊ အုန္းႏို႔၊ အခြံမာသီးမွရေသာႏို႔၊ ပဲပိစပ္မွရေသာပဲႏို႔၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ (ႏုိ႔မပါ) သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္
ပဲပိစပ္ကိုအေျခခံထားေသာကေလးအာဟာရမႈန္႔ကိုေကၽြးႏုိင္သည္

ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားစားႏုိင္တဲ့ေဆးမ်ားမွာ –
– ဗီတာမင္ A, C, D, B6, B12
– သတၱဳဓာတ္၊ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ဇင့္၊ ဆီလီနီယမ္
– ငါးႀကီးဆီ (Essential Fatty Acid)
– အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ (Amino Acid)
– အေမႊးနံ႔သာ၊ ပန္း၊ အတံုး (ဥပမာ – lavender, chamomile, melatonin)
– ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားတြင္ yeast မ်ားေနတတ္၏။ ၄င္း yeast မွ ထြက္ေသာဓာတ္တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ကေလး၏ အမူအက်င့္ေျပာင္းရတာျဖစ္တယ္။ ၄င္း yeast မ်ားမေပါက္ဖြားရန္ Antifungal Nystain, Probiotic, Low Sugar diet အခ်ိဳနည္းေသာအစားအစာမ်ားေကၽြးသင့္သည္။
ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားကိုဂလူတင္မပါ၊ ေကစင္းမပါေသာအစားအစာမ်ားကို “တစ္သက္လံုး” ေကၽြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾသတစ္(စ)တစ္ကေလးမ်ားအတြက္ အစားအစာ၀ယ္ယူလွ်င္ ၄င္းအစားအစာတြင္ ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသလဲ ေသခ်ာဖတ္ျပီးမွ ၀ယ္ယူရမည္။

ေဒါက္တာ အိအိခင္ (ကေလး)