Bee Wordtoon

ခ်စ္စရာအ႐ုပ္ကေလးေတြပုံဆြဲၾကမယ္
Video ကိုမမွီရင္ရပ္ထားလို႔ရသလို ျပန္ရစ္ၾကည့္လို႔လဲရတယ္။
ဂ်ဳံ႐ုပ္ေတြနဲ့လဲလုပ္လို႔ရတယ္။