စိတ္ထားေကာင္းတဲ့ ကေလးေလးေတြျဖစ္လာေအာင္

မိသားစုက ဘဝရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အခုခ်ိန္ကတည္းက သြန္သင္ေပးထားပါ။မိသားစုအေပၚကို ေလးစားတက္ဖို႔ ကေလးငယ္ကို သြန္သင္ဆံုးမပါ။

ကေလးငယ္ေတြက ေနာင္တခ်ိန္မွာ လူႀကီးေတြရဲ႕ တာဝန္ေတြကို လြဲေျပာင္းယူၾကမွာပါ။ စိတ္ရင္းစိတ္ဓာတ္ ေကာင္းမြန္မွသာ လူႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ တာဝန္ေတြကို ေစတနာအရင္းခံၿပီး ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ ကေလးငယ္ေတြ စိတ္ထားလွဖို႔ဆိုတာ ေမေမေဖေဖတုိ႔ရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမွီခိုေနပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ စိတ္ထားလွဖို႔ဆိုတာ ေမေမေဖေဖတုိ႔ရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမွီခိုေနပါတယ္ (Photo by gettyimage)

 

ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ထားေလး ကေလးငယ္ေတြမွာ ရွိေနေအာင္

၁။ ေလးစားမႈ

ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလးစားမႈေတြရွိေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမေပးထားဖို႔လိုပါတယ္။ မိမိထက္အသက္ႀကီးသူ၊ အႀကီးအကဲနဲ႔ စီနီယာေတြကို ႐ုိေသေလးစားတက္ဖို႔ အဓိကထား သြန္သင္ဆံုးမေပးရပါမယ္။

ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေလးစားမႈေတြရွိေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမေပးထားဖို႔လိုပါတယ္ (Photo by gettyimage)

၂။ မိသားစု

မိသားစုက ဘဝရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အခုခ်ိန္ကတည္းက ကေလးငယ္ေတြကို သြန္သင္ေပးထားပါ။ မိသားစုအေပၚကို ေလးစားတက္ဖို႔နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြျဖန္႔ေဝေပးတက္ဖို႔ ကေလးငယ္ကို သြန္သင္ဆံုးမေပးပါ။

၃။ ညိွႏိႈင္းျခင္း

ကေလးငယ္ေတြကို အခုခ်ိန္ကတည္းက ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းတက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားပါ။ ကေလးငယ္ေတြကို ဒီအခ်ိန္မွာကတည္းက ညိွႏိႈင္းတက္ဖို႔နဲ႔ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေရာတက္ဖို႔ စတင္သင္ၾကားေပးပါ။

၄။ အကူအညီ

စိတ္ထားေကာင္းတဲ့ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ အကူအညီေပးတက္ဖို႔လိုပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လိုအကူအညီေပးရမယ္ဆိုတာ အခုခ်ိန္ကတည္းက သင္ၾကားေပးထားပါ။

၅။ ဘာသာတရား

ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြက စိတ္ထားျဖဴစင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာတရားနဲ႔ အႏွစ္ကို ကေလးငယ္ေတြနားလည္ေအာင္ အခုကတည္းက သင္ၾကားေပးထားပါ။

၆။ တရားမွ်တျခင္း

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အမွန္တရားကို ခ်စ္တက္ဖို႔ သင္ၾကားထားရပါမယ္။ အမွန္တရားကို ကာကြယ္ေပးတက္ဖို႔ အခုခ်ိန္မွာကတည္းက သင္ၾကားေပးပါ။

၇။ ႐ိုးသားျခင္း

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ႐ိုးသားျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးေတြ ထည့္သြင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အမွန္တရားကို ကာကြယ္ၿပီး အမွားေတြကို လက္မခံဖို႔ အခုခ်ိန္မွာကတည္းက သင္ၾကားေပးထားပါ။

၈။ ပညာ

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဘဝမွာ ပညာေရးက အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ပညာကို ေလးစားတက္ဖို႔ သင္ၾကားလိုစိတ္ထက္သန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ စိတ္ထားေကာင္းမေကာင္းဆိုတာ ေမေမေဖေဖတို႔ရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနေၾကာင္းကို Kalay ကေန သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

From Kalay with