တြတ္ပီ 📀 ျမန္မာကာတြန္း 😊 ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါေစ 😍(ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)