ဝကၤပါ

ဝကၤပါ

ေအးရိပ္သာတဲ့ ျပည္ေညာင္ညိဳ ၊
ဥၾသ တြန္သံခိ်ဳ ။
ဒိုးယိုစီးတဲ့ နဒီတြင္း၊
သမင္ ေရေသာက္ဆင္း။
ျမက္ခင္းလဲ့လဲ့ ေျမညီညီ၊
ကံ့ေကာ္ဝတ္မႈန္ စီ။
ဇာလီေပ်ာ္တဲ့ ေက်ာင္းသခၤမ္း၊
လူေလး သြားခ်င္စမ္း။ ။

(မင္းသုဝဏ္)