သတၱိရွိေသာကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႔

သတၱိရွိေသာကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႔
••••••••••••••••••••••••••

(၁) အရာရာ မေၾကာက္တတ္ျခင္းကို သတၱိဟု မေခၚေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
💪🏼
ဥပမာ- ကေလးအခ်င္းခ်င္း စိန္ေခၚတတ္ျခင္းက သတၱိမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

ဥပမာ- အမ်ားေရွ႕ ရန္ျဖစ္ရဲျခင္းကသာ သတၱိမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

ဥပမာ- သူမ်ားက ကိုယ့္ကိုစေနာက္လွ်င္ ျပန္ဆဲဆိုျခင္းက သတၱိမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

(၂) သတၱိဆိုတာ အမွန္နဲ႔ အမွားခြဲျခားၿပီး အမွန္တရားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
💪🏼
ဥပမာ- အမွားတစ္ခု လုပ္မိလွ်င္ မိဘကို ဝန္ခံတတ္ေသာကေလးကသတၱိရွိပါသည္

ဥပမာ- အားကစားနည္းအသစ္တစ္မ်ိဳးကိုေဆာ့ၾကည့္ရဲေသာ ကေလးက သတၱိရွိပါသည္

ဥပမာ- ေတးဂီတ တူရိယာပစၥည္းတစ္ခုကို စတင္သင္ယူရဲေသာ ကေလးက သတၱိရွိပါသည္

ဥပမာ- အတန္းထဲ ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားအသစ္ေလးကို လိုအပ္တာ ကူညီေပးေသာ ကေလးကသတၱိရွိပါသည္

ဥပမာ- ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရေလ့ရွိေသာ ကေလးကို တနည္းနည္းႏွင့္ အားေပးကူညီတတ္ေသာ ကေလးက သတၱိရွိပါသည္

(၃) ကေလးသတၱိရွိဖို႔ မိဘကသတၱိရွိျပပါ။
💪🏼
(၄) ကေလး သတၱိရွိလာဖို႔ မိဘက အခ်ိန္ေပးပါ။
💪🏼
(၅) ကေလးတြင္ ရွိၿပီးသား သတၱိကို ပံုမွန္ခ်ီးက်ဴးေပးပါ။
💪🏼
(၆) ကေလးက သတၱိရွိ၍ လုပ္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို မေအာင္ျမင္ရင္ေတာင္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳေပးပါ။
💪🏼
(၇) ကေလးက အေၾကာင္းအရာသစ္တစ္ခုတြင္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္တစ္ခုအတြက္ စြန္႔စားျခင္း ရွိတတ္လွ်င္ အၿမဲအားေပးပါ။
💪🏼
(၈) ကေလး သတၱိမရွိဘူးထင္လွ်င္ မႏွိမ့္ခ် မကဲ့ရည္ဘဲ အားနည္းခ်က္ကို ျပင္ေပးပါ။
💪🏼
👩🏻‍⚕️ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ သတၱိရွိေသာ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credit to Google Images
#courage
#naynaymoeswe