ညီငယ္တို႔ တန္ဖိုး

ညီငယ္တို႔ တန္ဖိုး
••••••••••••••
ငယ္စဥ္အခါ ပညာရွာ
ညီငယ္ေလးတို႔ရာ
စာသင္ေက်ာင္းကို မွန္မွန္သြား
စာေတြကိုႀကိဳးစား
ႀကိဳးစားလံု႔လ ရိွိသူေတြ
အျမင့္သို႔တတ္ေပ
ပ်င္းရိေနတဲ့ သူအမ်ား
ေအာက္သို႔ ဆင္းကာသြား
အျမင့္ဆံုးသို႔ တတ္ခ်င္ရင္
စာေတြႀကိဳးစားသင္
စာႀကံ စာေတြး စာေတြေရး
မသိတာကိုေမး
ပညာရိွႀကီး ျဖစ္ေလေသာ္
မာန နည္းလို႔ေနာ္
ဒါမွခ်စ္တဲ့ ညီငယ္မ်ား
ေလာကလယ္ ဝင့္ႂကြား
စိတ္ကေလးက ေကာင္းလွတယ္
သာယာခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္
ပညာေ႐ႊအိုး လူမခိုး
ညီငယ္တို႔ တန္ဖိုး…။။
______________________ ဓမၼသာရ(သမိန္ေထာ-ဖ်ာပံု)