ေခြးလိုလူ မျဖစ္ခ်င္က

ေခြးလိုလူ မျဖစ္ခ်င္က
——==——==——
ညီမေလးငယ္ ညီေလးငယ္
ဘုရားရွိခိုး အိပ္ပါကြယ္…
ဘုရားရွိခိုး အိပ္ပါမွ 
လူ၏အိပ္ျခင္း ေခၚဆိုရ
ဘုရားရွိခိုး မအိပ္တဲ့သူ
ေခြးအိပ္ျခင္းနဲ႔တူ
ေခြးလိုလူ မျဖစ္ခ်င္က
ဘုရားရွိခိုး အိပ္ပါၾက…