ကေလးငယ္ ေန႔ဘက္အိပ္စက္ျခင္း

ကေလးငယ္ ေန႔ဘက္အိပ္စက္ျခင္း
****************************
အိပ္စက္ျခင္းက ကေလး ကိုယ္ခႏၶာ ႀကီးထြားဖို႔ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးဖို႔အတြက္အလြန္ အေရးပါသည္။ ကေလးႀကီးမ်ားက အေဆာ့မက္လွ်င္ အအိပ္နည္းႏိုင္သည္။ ႏို႔တိုက္မိခင္က ေကာ္ဖီႏွင့္ ေကဖင္းမ်ားေသာ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား အေသာက္မ်ားလွ်င္ ေမြးကင္းစႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားအအိပ္နည္းႏိုင္သည္။ မည္သည့္အရြယ္အဆို ပတ္ဝန္းက်င္ ဆူညံလွ်င္၊ အလင္းေရာင္မ်ားလြန္းလွ်င္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ အနည္းငယ္ခက္ခဲသည္။

(က) ေမြးကင္းစ-၃လ ကေလးမ်ား

ေမြးကင္းစမွ ၃လထိ ကေလးမ်ားက ၁နာရီ ၁နာရီခြဲၾကာ ႏိုးေနၿပီးလွ်င္အမ်ားအားျဖင့္ ပင္ပန္းသြားပါသည္။အလင္းေရာင္နည္းၿပီး တိတ္ဆိတ္ေသာအိပ္ေနက်ေနရာမွာ ေပးအိပ္လိုက္ပါ။

သူတို႔ပင္ပန္းတဲ့အခါ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?
-နားရြက္ဆြဲျခင္း
-လက္သီးဆုပ္ျခင္း
-သန္းျခင္း
-မ်က္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ခပ္ျခင္း
-မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ျခင္း
-မႈန္ကုပ္ျခင္း
-လက္နဲ႔ေျခေထာက္ေတြ တဆတ္ဆတ္လႈပ္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာကို ေကာ့လန္ျခင္း
-လက္ေခ်ာင္းလက္မစုပ္ျခင္းတို႔လုပ္သည္

(ခ) ၃ လမွ ၁၂ လ ကေလးမ်ား

၃ လ- ၆ လ: ၁ နာရီခြဲ-၃ နာရီၾကာ ႏိုးေနရင္
၆ လ-၁၂ လ: ၂ နာရီ-၃ နာရီၾကာ ႏိုးေနၿပီးရင္ ပင္ပန္းၿပီမို႔ အိပ္သင့္ပါသည္။

သူတို႔ပင္ပန္းတဲ့အခါ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?
-အီျခင္း
-ဂ်ီက်ျခင္း
-ငိုျခင္း
-သူတို႔ကို အာရံုစိုက္ေအာင္လုပ္ျခင္း
-ေမေမ့ကို ေတာက္တဲ့လို တြယ္ကပ္ျခင္း
-စားေနက် ေကၽြးရင္ ျငင္းျခင္း
-ေဆာ့ေနက်အ႐ုပ္ကို စိတ္မဝင္စားျခင္းတို႔ ျပသည္။

(ဂ) ၁ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္ထိ ကေလးမ်ား

မနက္ပိုင္း(သို႔) ေန႔လည္ပိုင္း အိပ္ေနက်ခ်ိန္ အိပ္ခြင့္မရရင္ ပင္ပန္းႏိုင္သည္။

သူတို႔အရြယ္က စကားအေတာ္နားလည္ၿပီမို႔ အိပ္ခ်င္လားေမးၿပီး ေပးအိပ္လိုက္ပါ။
^^~^^~^^~^^~^^~^^~^^~^^~^^~^^~^^

ပံုမွန္တြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ ၂၄ နာရီတြင္း စုစုေပါင္း အိပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

-ေမြးစမွ ၄ ပတ္: ၁၅-၁၈ နာရီ
-၁လ မွ ၄ လ: ၁၄-၁၅ နာရီ
-၄လ မွ ၁၂ လ: ၁၂-၁၅ နာရီ
-၁ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္: ၁၀-၁၄ နာရီ
-၃ ႏွစ္ မွ ၆ ႏွစ္: ၁၀-၁၂ နာရီ
-၇ ႏွစ္ မွ ၁၂ ႏွစ္: ၁၀-၁၁ နာရီ
-၁၂ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္: ၈-၉ နာရီ

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar
Page)
Pictures- credits to Google
Reference- Raising Children Net