အေမ (ေခတ္စမ္းကဗ်ာ-ေငြတာရီ)

အေမ (ေခတ္စမ္းကဗ်ာ-ေငြတာရီ)
——-
မိုးယံမွာ ၾကယ္တစ္ပြင့္
ျပံဳးဝင့္လုိ႕စိန္သဖြယ္
ဝင္းလက္လွတယ္။

မိုးေပၚကၾကယ္၊
မထယ္လားေမာင္ေမး။
“သားေတာ္ေမာင္ သူ႕မ်က္လံုးနဲ႕

ၿပိဳင္ဦး” တဲ႕ေလး။

လစႏၵာေငြရည္ မွဳန္းလုိ႕

အျပံဳးနဲ႕သူႀကိဳဆို

ႏူးညြတ္ဖြယ္ကို။

လဝန္းပ်ိဳ မခ်ိဳလားေမာင္ေမး။

“သားမ်က္ႏွာ ခ်ိဳခ်ိဳ ျပံဳးနဲ႕

ၿပိဳင္ဦး” တဲ႕ေလး။

လေရာင္နဲ႕ ၾကယ္ေရာင္။

ေငြႏွင္းရည္ျမလႊာထက္က

ဝင္းလက္ပံုေဆာင္။

ႏွင္းေငြဥေရာင္ မေျပာင္လားေမာင္ေမး။

“သားလူညိဳ သူငိုတုန္းကို

ၿပိဳင္ဦး” တဲ႕ေလး။

ေငြတာရီ

(အခ်ိဳးတဲြ)