ခ်က္စူျခင္း Umbilical Hernia

ခ်က္စူျခင္း Umbilical Hernia

ကေလးငယ္ရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္နံရံျကြက္သား အနည္းငယ္ပြင့္ဟကာ ခ်က္ႀကိဳး ျဖစ္တည္ၿပီး မိခင္နဲ႔ သေႏၶသားကို ခ်က္ႀကိဳးျဖင့္ဆက္သြယ္ထားသည္။ မိခင္ထံမွ အစာအာဟာရမ်ားသည္ သေႏၶသားထံ ထိုခ်က္ႀကိဳးမွ တဆင့္ေရာက္ရွိပါသည္။ ကေလးငယ္ေမြးဖြားၿပီးသညိ့အခါ ထိုခ်က္ႀကိဳးကိုျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။ သာမာန္အားျဖင့္ဝမ္းဗိုက္နံရံသည္ သူ႔အလိုအေလွ်ာက္ဆက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ား၏ ဝမ္းဗိုက္ႂကြက္သားသည္ မဆက္ဘဲ ဆက္လက္ပြင့္ဟေနၿပီး ဝမ္းဗိုက္ထဲမွ အူ/တစ္ရႈး (fatty tissue) စသည္တို႔ ထိုးထြက္ေလ့ရွိသည္။ သာမာန္အားျဖင့္အလြယ္တကူ မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္ ငိုသည့္အခါ(သို႔) တအားရယ္ေမာသည့္အခါ (သို႔) ဝမ္းညႇစ္သည့္အခါ ထိုခ်က္ေနရာစူထြက္လာျခင္းျဖင့္သိရွိႏိုင္သည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ကေလးငယ္ အသက္ ၁၂လမွ – ၁၈လ အရြယ္တြင္ ထိုႂကြက္သား ပိတ္သြားတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ားတြင္မူ အသက္ ၃ ႏွစ္ၾကာမွသာ ထိုႂကြက္သား ပိတ္သြားတတ္သည္။
သာမာန္အားျဖင့္ ခြဲစိတ္မႈျပဳရန္မလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၄-၅ ႏွစ္ အရြယ္ထိ မပိတ္ပါက ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ကာ ခြဲစိတ္မႈအေသားစားျပဳလုပ္၍ ထိုဟေနေသာျကြက္သားကို ခ်ဳပ္သင့္သည္။

ဘယ္သူေတြမွာျဖစ္တတ္လဲ
➡️ ေစာေမြးလာတဲ့ကေလးငယ္မ်ား
➡️ African ကေလးငယ္မ်ား
➡️ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား
➡️ ၂မႊာပူး/၃မႊာပူး စသည့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား
➡️ ေခ်ာင္း တာရွည္ဆိုးသူမ်ား
➡️ ဝမ္းဗိုက္ ခြဲစိတ္မႈကုသခံယူဖူးသူမ်ား
တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။

ဘယ္လိုေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္ရင္ ခြဲစိတ္ဖို႔ လိုအပ္မလဲ
 ကေလးငယ္က နာက်င္၍ ငိုမယ္ဆိုရင္
 ကေလးငယ္ အန္တာေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္
 လူႀကီးေတြ မအီမသာျဖစ္နာက်င္ရင္
 ကေလး+လူႀကီး ေဖာင္းေနတဲ့ေနရာ ေယာင္ယမ္းလာမယ္၊ နီျမန္းလာမယ္၊ အေရာင္ေျပာင္းလာမယ္ ဆိုရင္
 ကေလး+လူႀကီး ေဖာင္းေနတဲ့ေနရာ အထိမခံႏိုင္ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္
 ကိုယ္ပူလာမယ္ ဆိုရင္
 ဝမ္းပိတ္ျခင္းေတြျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္
ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးတိုင္ပင္ကုသပါ။ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေဆးရံုသို႔ အျမန္သြားကာ ကုသမႈခံယူပါ။

‼️သာမာန္အားျဖင့္ေဖာင္းေနတဲ့ေနရာကို ျပန္ဖိလိုက္ရင္ ဝမ္းဗိုက္နံရံကိုထိုးဝင္လာတဲ့ ႂကြက္သားက ျပန္ဝင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ခ်က္ေနရာကို လက္နဲ႔ အသာေလးျပန္ထိုးၾကည့္လို႔ ျပန္မဝင္ရင္ အူပတ္မိေနတာမ်ိဳး strangulated intestine ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ေဆးရံုအျမန္သြားၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူပါ။