ကေလးေလးေတြမွာ သြားျပႆနာရွိရင္ ဘာေတြျဖစ္မလဲ

သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြထဲမွာ သြားျပႆနာေဝဒနာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ သြားျပႆနာေတြကို သိထားသင့္ပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ လက္မစုပ္ျခင္းဆိုတာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္ (photo: Breastfeeding Support)

ေမေမတုိ႔ေရ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြက မ်ားေတာ့မ်ားပါတယ္။ ဒီထဲမွာ သြားျပႆနာေဝဒနာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေမေမတို႔ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ သြားျပႆနာေတြကို သိထားသင့္ပါတယ္။

လက္မစုပ္တာေတြ၊ ႏႈတ္ခမ္းသပ္တာေတြကို ရပ္ခိုင္းပါေနာ္  (photo: Breastfeeding Support)

လက္မစုပ္ျခင္း

ေမေမတို႔ေရ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ လက္မစုပ္ျခင္းဆိုတာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အရမ္းမစိုးရိမ္ရပါဘူး။ ေမေမ့ကေလးေလး အသက္(၄)  ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ လက္မစုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေနေတာ့ ႀကီးသြားေပါက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္မစုပ္တာဟာ သြားစီစီရီိရီရွိမွဳ၊ ေမးရိုးမ်ား၊ပါးစပ္ရဲ႕အာေခါင္ျဖစ္ေပၚလာပံု ၊စကားေျပာျခင္းေတြမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သြားဖုံေမာက္တာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏႈတ္ခမ္းသပ္ျခင္း

ႏႈတ္ခမ္းသပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေမေမတို႔ သိထားၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို အေပၚသြားနဲ႔ ေအာက္သြားၾကားမွာ ထားၿပီး ႏႈတ္ခမ္းကို လ်က္ျခင္းပါ။ ႏႈတ္ခမ္းသပ္ျခင္းအားျဖင့္ သြားမ်ားညီညာမွဳမရွိေတာ့ဘဲ စကားေျပာရာမွာ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

လွ်ာထုတ္ျခင္း

ေမေမတို႔ ကေလးေလး လွ်ာထုတ္ျခင္းက ႏႈတ္ခမ္းသပ္ျခင္း၊  လက္မစုပ္ျခင္းေတြလိုမ်ိဳး အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ လွ်ာထုတ္တာေၾကာင့္ သြားေတြမညီညာဘဲ သြားေခါျခင္း၊ သြားဖံုးေမာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

သြားက်ိဳးလြယ္ျခင္း

ေမေမတို႔ေရ သားသားမီးမီးေလးေတြ သြားေလးေတြက်ိဳးရင္ “သက်ိဳးေလး” ဆိုၿပီး ခ်စ္ၾကစၾကတာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ က်နး္မာေရးအရေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ကေလးေလးေတြမွာ သြားပိုးစားျခင္းေတြေၾကာင့္ သြားက်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ ႀကီးသြားေတြ မေပါက္မီ ငယ္သြားေတြ က်ိဳးျခင္းက အနီးအနားရွိသြားမ်ား ယိုင္တာေတြ၊ ေစာင္းတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ႀကီးသြားေတြ ေပါက္လာရင္လည္း မညီညာတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သြားမ်ားရြဲ႕ေစာင္းျခင္း၊ သြားထပ္မ်ားေပါက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစနုိင္ပါတယ္။

ေမေမ့ကေလးေလးမွာ သြားျပႆနာေတြ ကင္းေဝးေစၿပီး ညီညာလွပတဲ့ သြားေလးေတြရရွိေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လက္မစုပ္တာေတြ၊ ႏႈတ္ခမ္းသပ္တာေတြကို ရပ္ခိုင္းပါေနာ္။

From Kalay with