မ်ိုးစံု သားသားမီးမီးတို႕ႏွင့္ မစည္ကားအပ္ေသာအရပ္ (သို႕) ေဆးရံု

သားသားမီးမီးတို႕ကိုေဆးရံုသို႕လူနာေမးသြားသည့္အခါ ေခၚသြားသင့္သည္ဟုထင္ပါသလား။

ေဆးရံုတြင္ ေရာဂါပိုးေပါင္းစံုသည္ ခုခံစြမ္းအားႏုနယ္ေသးေသာ သားသားမီးမီးတို႕အား ႏွိပ္စက္ရန္ အသင့္ေစာင့္ေနသည္။
လူနာမ်ား၏ ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ဆိုးျခင္းသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားစြာကို ေလထုအတြင္း ညစ္ညမ္းေစသည္။ ထိုေလကို ရွဴမိေသာ သားသားမီးမီးတို႕သည္ ထိုေရာဂါမ်ားကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အေမြဆက္ခံရသည္။

သားသားမီးမီးတို႕အား ေဆးရံုသို႕ေခၚလာေသာ ေဖေဖ ေမေမတို႕၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကား စံုလင္လွသည္။ အိမ္တြင္လူေစာင့္မရွိဟုလည္းေကာင္း လူနာဖိုးဖိုး ဖြားဖြားမ်ားက ေျမးမ်ားအား ေခၚခိုင္း၍ဟုလည္းေကာင္း လက္တိုလက္ေတာင္းခိုင္းရန္ဟုတစ္မ်ိဳး ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။

ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးသည္ မိခင္ဖခင္တို႕၏ ေစာင့္ေရွာက္တတ္မွဳ အေပၚမ်ားစြာမူတည္သည္။
ေဆးရံုေဆးခန္းသို႕ အလည္တစ္ေခါက္ေခၚမိျခင္းေၾကာင့္ ေဆးမတိုးေသာ တီဘီေရာဂါစြဲကပ္ေစႏိုင္သည္။
ျပင္းထန္တုပ္ေကြးေရာဂါစြဲကပ္ေစႏိုင္သည္။
ျခင္ကိုက္ရာမွ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကူးစက္ေစႏိုင္သည္။
လူနာမ်ား၏ ေသြးႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိမိျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
မသန္႕ရွင္းသည့္ ေနရာမ်ားအား ထိမိကိုင္မိရာမွလည္းေကာင္း မသန္႕ရွင္းသည့္ အစာမ်ားစားမိရာမွလည္းေကာင္း ဝမ္းေရာဂါ မ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။
ထိုမ်ွမက ေအာ္ဟစ္ညည္းညူကာ ေရာဂါခံစားေနရေသာ လူနာမ်ားအားေတြ႕ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ႏုနယ္လွေသာကေလးမ်ား၏စိတ္တြင္ စိတ္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္သည္။

ေဆးရံုတြင္တက္ေရာက္ကုသေနရေသာ နာတာရွည္လူနာမ်ားတြင္ပင္ ေဆးရံုပတ္ဝန္းက်င္တြင္သာေတြ႔ရေသာ ပိုးမ်ားေၾကာင့္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးတိုးလာတတ္သည္။
ထိုသို႕ေသာေရာဂါပိုးမ်ားသည္ မိမိတို႕ကေလးမ်ားဆီသို႕လည္း ေရာက္ရွိႏိုင္ေပေသးသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား အလည္သေဘာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳဟုပင္ ေရးသား၍တားျမစ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။

မိခင္ဖခင္တို႕၏ က်န္းမာေရးအသိသညာသည္ သားသားမီးမီးတို႕အတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။
သင့္ကေလးကို ပိုခ်စ္ပါ။
တစ္ျခားသူမ်ားအားလူနာေမးရာမွ သင့္ကေလးအား ေရာဂါမျဖစ္ပါေစႏွင့္။
ကေလးမ်ား လည္ပတ္သင့္ေသာေဆးရံုဟူ၍ မရွိပါ။
အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar)
Photos – Credits to Google.
www.childhealthmyanmar.com